با نگاه نوجوان خود به مسائل آشنا شوید

تا زمانی که خودتان را به جای فرزندتان قرار ندهید و از دید او به مسائل نگاه نکنید، نمی توانید با او ارتباط برقرار کنید.

با نگاه نوجوان خود به مسائل آشنا شوید - آکا

 شاید بهترین راهی که به شما کمک می کند تا با نحوه ی نگرش یک نوجوان آشنا شوید، این باشد که سعی کنید به دوران نوجوانی خود باز گردید و احساسات، امیدها و ایده هایی را که داشتید به یاد آورید. بسیاری از والدین به طور معمول این دوران از زندگی خود را فراموش می کنند و در برخورد با فرزندشان، از آن بهره نمی برند. مثال اغراق آمیزی که خواهید خواند، ممکن است به شما کمک کند تا بتوانید از دریچه ی چشم یک نوجوان به محیط نگاه کنید. تصور کنید که شما یکی از تیزهوش ترین جوانان جهان هستید؛ اطلاعات عمومی بسیار خوبی دارید و میزان هوش شما برابر با انیشتن و یا کمی ضعیف تر از اوست. افزون بر این ها، اطلاعات عمومی بسیار قوی شما موجب شده است تا برخوردی بسیار موثر و کارآمد با مشکلات داشته باشید. اکنون تصور کنید که شما از سوی دو نفر کودن که مسن تر از شما نیز هستند، استخدام شده اید.

ضریب هوشی این افراد بسیار پایین تر از شما بوده و اطلاعات عمومی آن ها بسیار محدود است اما همواره به شما دستور می دهند که چه کاری را انجام دهید و چه کاری را انجام ندهید. آن ها هم چنین به شما پند می دهند که چه چیزی مهم و چه چیزی بی اهمیت است. از شما می خواهند کارهایی را انجام دهید که دلیلی منطقی برای انجام آن ها وجود ندارد، و درباره ی مسائلی با شما صحبت می کنند که با کار و فعالیت شما کاملاً بی ارتباط است. آن ها سعی می کنند درباره ی یک زندگانی سعادتمند شما را راهنمایی کنند در حالی که خودشان مفهوم نصایح مذکور را درک نکرده اند. با وجود آن که شما سعی می کنید به آن ها بفهمانید گفته های آن ها بسیار کلی و ذهنی است، آن ها به کارشان ادامه می دهند و با دستور دادن و نصایح تحمیلی و تقاضاهای بی ارتباط با کار شما، آزارتان می دهند. در چنین وضعیتی چه احساسی خواهید داشت؟ احتمالاً بسیار عصبانی خواهید شد زیرا افرادی که صلاحیت کمتری از شما دارند، به شما می گویند چکار کنید. اگر آن ها کاری را از شما بخواهند، شاید خلاف آن عمل کنید و یا کاری را که خودتان درست تشخیص می دهید انجام دهید و به درخواست آن ها توجهی نکنید. امکان دارد ارتباط خودتان را با آن ها کم کنید و با دوستانی که درخور شما هستند و درک بهتری دارند رابطه برقرار کنید. اکنون ببینیم در مثال یاد شده، کدام شخصیت به جای نوجوان و کدام شخصیت به جای والدین قرار دارند. دوستان یک نوجوان معمولاً همان کسانی هستند که صلاحیت و هوشمندی آن ها از سوی او مورد تأیید است.

منبع: سایت آفتاب

تبلیغات