آکاایران: Warning: strpos(): Empty needle in /home/asemooni/public_html/wp-includes/media.php on line 1088

قوانین نانوشته

آکاایران: قوانین نانوشته

آداب معاشرت قوانین اخلاقی نانوشته ای هستند که به ما کمک می کنند تا در مقابل دیگران برای کسب احترام رفتار درستی را انجام دهیم. اگر مطمئن نیستید که چه رفتاری درست یا نادرست است، به خاطر بیاورید که آداب وضع شده اند تا دیگران و معاشران شما در کنارتان احساس راحتی کنند، بنابراین اعمالتان باید حول این تفکر شکل بگیرند. در مقابل کسانی که تصور می کنند رعایت کردن اصول نوعی عقب ماندگی است. باید اذعان کرد که تشخیص و انجام رفتار صحیح باعث ارتقا ارتباط اجتماعی با افـراد و پیش برد اهداف و همچنین محبوبیت در دایره اطرافیان می شود.

به گزارش آکاایران: ● روز خود را با تبسم و تفکر مثبت آغاز کرده، با تمام افراد فارغ از موقعیت اجتماعی آنها با احترام رفتار کنید. این رفتار باعث می شود تا آنها نیز به نوبه خود روز خوبی داشته و تبسم خود را به دیگران انتقال دهند.

● اگر دوست شما در حال تعریف یک اتفاق و یا موضوعی است که شما هم از آن باخبرید سعی نکنید با بلندتر صحبت کردن و یـا در حرف او پـریدن (بـه دلیل آنکـه حس می کنید می توانید بهتر از او شرح دهید)، رشته کلام را بدست گیرید.

● اگر با شخصی تلفنی در حال صحبت هستید سعی کنید هرازگاهی صحبت خود را قطع کرده و به او نیز اجازه صحبت کردن دهید و با ادای اصوات و یا کلماتی در تأیید و یا رد مطلب نشان دهید که صحبت او مهم است و شما چه مقدار اهمیت می دهید.

● اگر با فردی درباره موضوعی که برای او متأثرکننـده و یا حساسیت برانگیز اسـت صحبت می کنید تن صدای خود را به همان اندازه ای نگه دارید که گویی از او درباره وضعیت هوا می پرسید و حالت ترحم انگیز به صدای خود نگیرد. این مسئله نشان می دهد که او را جدی گرفته اید. این عمل باعث آرامش فرد هنگام بازگویی مطلب می شود.

● یکی از نشانه های رفتار نیک و پسندیده آن است که همیشه ساکت باشید و تنها هنگامی که موضوع مهمی برای صحبت دارید، سخن بگویید. شنونده خوبی بودن در اغلب مواقع نتیجه بهتری عاید شما می کند. لزومی ندارد که نسبت به همه چیز نقطه نظری داشته باشید و ابراز عقیده کنید.

● کلمات خود را عاقلانه انتخاب کرده و روی آنها فکر کنید. هیچ گاه در ابراز عقیده در مورد موضوعی که زیاد به آن اشراف ندارید، عجله نکنید.

● هیچ گاه جمله ای را با اصواتی نظیر «ا…م» و یا «آ…» شروع نکنید، چرا که به نظر می رسد از موضوعی که می خواهید بگویید آگاهی کامل ندارید و تازه در حال جمع آوری افکار خود هستید.
  

منبع :

گردآوری توسط بخش روانشناسی روابط اجتماعی سایت آکاایران
تبلیغات