راهنمای کوک کردن ساز مخالف
 
آموزش قاطعیت، از کودکی شروع می شود. اهمیت مهارت <قاطعیت> و <نه گفتن> وقتی آشکار می شود که نوجوانان و جوانان تحت فشار گروه هم سالان قرار می گیرند و باید به بسیاری از رفتارهای پرخطر و آسیب رسان <نه> بگویند. همان <نه> که اکنون خیلی از افراد جامعه ما را از دام رفتارهای پرخطر مانند اعتیاد و سیگار رهانیده است.
برای بسیاری از افراد مشکل است که به طور صادقانه احساسات خود را نشان دهند. این مساله ممکن است هنگامی که ما می خواهیم تصمیمی بگیریم، به امور شغلی بپردازیم یا با اعضای خانواده، دوستان و همکاران مان ارتباط و تعامل داشته باشیم، مشکل ایجاد کند...

ساز مخالف

قاطعیت یکی از مهارت های اساسی زندگی است که باعث توانایی بهتر در اداره وقت و زمان، افزایش احترام و اعتماد به نفس، افزایش توانایی بحث و مذاکره، افزایش توانایی تصمیم گیری و گسترش مهارت های ارتباطی می شود.
● قاطعیت
قاطعیت توانایی نشان دادن احساسات، عقاید، افکار و نیازهای خود به طور مستقیم، آشکار و صادقانه است، در حالی که ارزش ها و قوانین دیگران مورد حمله قرار نگیرد.
به نظر می رسد خیلی از افراد قاطعیت را با رفتارهای پرخاشگرانه و تند اشتباه می گیرند. قاطعیت به معنای پرخاشگری، عصبانیت و حمله کردن به طرف مقابل نیست زیرا در این وضعیت به قوانین احترام گذاشته نمی شود و احساسات طرف مقابل مورد بی توجهی قرار می گیرد. چنین رفتارهایی مانع از شکل گیری روابط بین فردی مناسب می شود.
اما باید توجه داشت که پاسخ ما در مقابل خواسته ها و نظر دیگران پاسخی انفعالی نباشد زیرا که در این مورد گویی هیچ عملی روی نداده است و هیچ تصمیمی گرفته نشده است، افرادی که منفعل عمل می کنند و بر خواسته های خود پافشاری نمی کنند، با بروز خشم و نارضایتی خود مشکل دارند یا روش صحیح ابراز هیجان را نمی شناسند.
این افراد می ترسند دیگران را از خود بیازارند و به این دلیل احساسات و خواسته های خود را انکار یا مهار می کنند.
● حقوق ۱۰ گانه
فراموش نکنیم که هر کدام از ما حق داریم:
۱) به درخواست و تقاضایی که از ما می شود <نه> بگوییم.
۲) برای هر کاری که انجام می دهیم، به دیگران دلیل ارایه ندهیم.
۳) اجازه ندهیم دیگران، درخواست های زیادی از ما داشته باشند.
۴) از دیگران بخواهیم اشتباهی را که مرتکب شده اند و روی ما تاثیر منفی گذاشته است، اصلاح کنند.
۵) وقتی با دیگران صحبت می کنیم، بخواهیم به خواسته های ما گوش دهند.
۶) اگر دوست داریم، زمانی را تنها باشیم.
۷) خودمان رفتارهایمان را ارزیابی کنیم و فقط به ارزیابی های دیگران گوش ندهیم.
۸) اگر اشتباه کردیم، مسوولیت آن را بپذیریم.
۹) نگذاریم مورد سوءاستفاده دیگران قرار گیریم.
۱۰) احساسات و افکار خود را به صورت تمایل بیان کنیم.
● ۲۵ قدم به سوی قاطعیت
۱) در ابتدا مشخص کنیم چه می خواهیم بگوییم؛ <بلی> یا <خیر.> اگر مطمئن نیستیم، بگوییم <لازم است مدتی فکر کنم> و زمان پاسخ دادن را برای فرد مقابل مشخص کنیم.
۲) نسبت به احساسات، نیازها، عقاید و نظر خودمان روراست و صادق باشیم و آنها را بشناسیم.
۳) درخواست های منطقی خود را مشخص، صریح و محکم بیان کنیم.
۴) اهداف و مقاصد خود را به روشی مستقیم و صادقانه بازگو کنیم.
۵) خواسته های خود را بدون شرمندگی و معذرت خواهی بیان کنیم.
۶) تا جایی که امکان دارد، به طور خلاصه دلیل خود را برای مخالفت بگوییم و از دادن توضیحات زیاد خودداری کنیم.
۷) اگر کاملا متوجه خواسته و پیام طرف مقابل نشدیم، برای روشن شدن موضوع سوال کنیم و توضیح بخواهیم.
۸) مستدل بودن رفتارمان برای خودمان، باعث می شود احساس خوبی راجع به خود و رفتارمان داشته باشیم.
۹) اجازه ندهیم که دوستان و اطرافیان ما، رفتارها و ارزش های خود را به ما تحمیل کنند. در عوض به آنها فرصت بدهیم تا بدانند ما چه فکر و چه احساسی داریم و چه می خواهیم.
۱۰) از کلمه <نه> استفاده کنیم و آماده باشیم تا در صورت انتخاب آن چنانچه لازم شد، توضیحی نیز برایش ارایه دهیم.
۱۱) وقتی کاری را نمی خواهیم انجام دهیم، بگوییم <نه> و از کلمات و جملاتی که نشانگر تردید است مانند: <خوب می دانی، آخه من...، شاید...> استفاده نکنیم.
۱۲) بهتر است به جای عبارت <من نمی توانم...> یا <من نباید...> از عبارت <من تصمیم دارم که این کار را نکنم> یا <من نمی خواهم...> برای بیان مخالفت خود استفاده کنیم تا توان و قاطعیت خود را ابراز کنیم.
۱۳) شاید لازم باشد در مقابل خواسته دیگران، بارها امتناع و مخالفت خود را تکرار کنیم، در این صورت لازم نیست هر بار توضیحات جدید بدهیم، تنها کافی است <نه> را تکرار کنیم و دلایل اولیه خود را بگوییم.
۱۴) اگر طرف مقابل ما پس از هر بار <نه گفتن> باز هم بر خواسته اش اصرار دارد، سکوت کنیم یا موضوع بحث را عوض کنیم، حتی شاید لازم باشد مکالمه را قطع و محل را ترک کنیم.
۱۵) از سوالات چرایی اجتناب کنیم. این نوع سوالات باعث حالت تدافعی در طرف مقابل ما می شود.
۱۶) قوانین دیگران را بشناسیم، به آنها اهمیت بدهیم و برایشان احترام قایل شویم.
۱۷) می توانیم احساس شخصی را که خواسته او را رد کرده ایم، بیان کنیم تا به او بفهمانیم که متوجه شرایط او هستیم مانند <من می دانم که این تو را ناراحت می کند اما...>
۱۸) از امتناع خود احساس گناه نکنیم.
۱۹) اگر با تقاضای اولیه فرد موافق نیستیم اما مایل هستیم به او کمک کنیم، می توانیم راه حل های دیگری به وی پیشنهاد کنیم. به عنوان مثال <من نمی توانم تمام عصر را بمانم و به تو کمک کنیم اما می توانم دو ساعت بمانم>
۲۰) ما این حق را داریم که عقیده خود را عوض کنیم و به تقاضایی که در ابتدا پاسخ مثبت داده ایم، با ارزیابی دوباره، پاسخ منفی بدهیم.
۲۱) برای نشان دادن احساس عصبانیت و ناراحتی خود، از ضمیر <من> به جای استفاده از ضمایر مخاطب استفاده کنیم تا کلام ما لحن سرزنش پیدا نکند. مناسب تر است که بگوییم <من خیلی ناراحت می شوم وقتی به نظر من توجه نمی کنید> تا اینکه بگوییم <شما خیلی بی خیال هستید و برای نظرهای دیگران هیچ ارزشی قایل نمی شوید.>
۲۲) در هنگام ارتباط با دیگران، از وضعیت بدنی و تن صدای مناسب استفاده کنید. به عنوان مثال، تن ضعیف صدا، شانه های افتاده و نگاه غیرمستقیم نشانگر ترس، تردید و انفعال است و طرف مقابل را برای درخواست های غیرمنطقی اش بی پرواتر می کند. باید مطمئن شویم ژست غیرکلامی ما منعکس کننده پیام کلامی و نشانگر قاطعیت ماست. باید از ارتباط چشمی مناسب استفاده کنیم و لحن صدای مان محکم و مودبانه باشد. باید توجه داشت که داد و فریاد، ژست های تهاجمی و نگاه گستاخانه، نشانگر پرخاشگری و زیر پا گذاشتن قوانین و حقوق دیگران است.
۲۳) در یک فاصله مناسب و راحت از طرف مقابل بایستیم یا بنشینیم. تعیین این فاصله به عهده خود ماست.
۲۴) در صورت لزوم، پیام خود را تکرار کنیم و اگر فکر می کنیم هدف و پیام ها به خوبی و روشنی دریافت نشده است، آن را توضیح دهیم.
۲۵) زمانی که در موقعیتی قرار می گیریم که لازم است پاسخ <نه> بگوییم و مخالفت خود را با عقیده، نظر و خواست دیگران مطرح کنیم همیشه این سوالات را از خودمان بپرسیم که:
ـ آیا توانستم پیام خود را هر چه واضح تر و روشن تر بیان کنم؟
ـ چقدر درباره چیزی که می خواستم بگویم به طور خاص و مشخص عمل کردم؟
ـ آیا ممکن است دوباره پیام خود را تکرار کنم؟ آیا با انجام آن احساس راحتی می کنم؟
ـ علاوه بر کلام خود، چگونه از زبان بدن خود برای انتقال پیامم استفاده کردم؟ 
 
منبع:ویستا
ویرایش وتلخیص:آکاایران
 
 

گردآوری توسط بخش روانشناسی روابط اجتماعی سایت آکاایران
تبلیغات