انصاف؛ خُلق نیکان - آکا

آکاایران: انصاف؛ خُلق نیکان

آکاایران: پربیننده ترین هـا

حضرت علی(ع) درباره آیه «ان الله یامر بالعدل و الاحسان» (نحل:۹۰) فرمودند: «عدل، انصاف دادن است و احسان، دست بخشش گشودن». همچنین از ایشان روایت شده است: «دایره حق در مقام توصیف و تعریف از هر چیز گسترده تر است، اما هنگام عمل (یعنی ادای حق) از هر چیز تنگ تر و محدودتر است». منظور حضرت آن است که بسیاری از مردم، حق را خوب توصیف می کنند اما در مقام عمل، هنگامی که خود را در تنگنا می بینند، به آسانی حاضر نیستند به حق عمل کرده و حق را به حق دار بسپارند. بی گمان این افراد از خلق نیکوی انصاف به دورند و مطابق مفهوم روایت نبوی فوق، از ایمان حقیقی برخوردار نیستند. رعایت انصاف به قدری دارای اهمیت است که امیرالمومنین(ع) در فرمان خود به مالک اشتر، عدم رعایت انصاف را، ظلم به بندگان خدا دانسته و می فرماید: «نسبت به خدا و بندگانش انصاف را از دست مده و نسبت به اطرافیان و خانواده و زیردستانت انصاف داشته باش، که اگر انصاف پیشه خود نسازی، ستم کرده ای و کسی که به بندگان خدا ستم کند خدا دشمن اوست و کسی که خدا دشمن او باشد دلیلش را باطل می سازد (عذرش را نمی پذیرد) و چنین شخصی با خدا در جنگ است، مگر آنکه دست از ستم بردارد و توبه کند».

به گزارش آکاایران: در بیان پیشوایان دین، رعایت انصاف مایه «عزتمندی انسان»؛ «افزایش دوستان»؛ «الفت دلها»؛ «دوام روابط و پیوندها» و «موجب خیر و سعادت انسان» دانسته شده است. رعایت انصاف مقتضی آن است که انسان آنچه را برای خود می پسندد برای دیگران نیز بخواهد و آنچه را برای خود نمی پسندد، برای دیگران نیز نپسندد. امام علی(ع) در وصیت خود به امام حسن مجتبی(ع) درباره رعایت انصاف، فرمودند: «پسرم، نفس خود را مابین خویشتن و مردم، میزان قرار بده، پس دوست بدار بر دیگری آنچه را که برای خود دوست داری و آنچه که برای تو ناملایم و ناگوار است، بر دیگران نیز کراهت بار تلقـی کن. ظلم مکن چنانکه نمـی خواهـی ظلمـی به تو برسد و نیکویـی کن همانگونه که دوست داری به تو نیکویـی شود و زشت بشمار از خویشتن آنچه را که از دیگران زشت مـی شماری».


منبع: پرسیار
.

منبع :

گردآوری توسط بخش روانشناسی روابط اجتماعی سایت آکاایران
تبلیغات