جبران فرصت ها

آکاایران: جبران فرصت ها

آکاایران: پربیننده ترین هـا

خداوند متعال به وسیله تغییر دائمی که در طبیعت،به وسیله پدیدار کردن فصول مختلف، ایجاد می کند، انسان ها را به تحول و دگرگونی دعوت می نماید.همچنان که قرآن کریم بعد از بیان مساله تغییر فصول،از انسان ها می خواهد تا در تغییرات بنگرند و تفکر کنند یا اینکه به چگونگی برانگیختن آنها پس از مرگ اشاره می کند تا به این وسیله آنها را به تفکر وادار نماید.مثلاً در سوره فاطر آیه ۱۰ می فرماید:«و ا... الذی ارسل الرّیاح فتثیر سحاباً فسقناه الی بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها کذلک النّشور؛ خداوند همان کسی است که بادها را فرستاد؛[تا به وسیله آنها] ابرها را برانگیزد.سپس ابر را به سوی سرزمین های مرده راندیم تا زمین را به وسیله آن، بعد از مردنش [در زمستان] زنده کنیم و رستاخیز نیز، این چنین است. آری!مردن طبیعت در زمستان و زنده شدن آن در بهار، درسی ابدی برای همه نسل ها و عصرهاست تا موجب تحول و دگرگونی در آنها شود و در رشد و تعالی آنها تأثیر گذار باشد.

فرسودگی و یخ بستگی دل ها که در اثر زمستان کینه ها و کدورت ها به وجود آمده است،با شروع سال نو و دیداری دوباره، همراه با لبخندی که هیچ هزینه ای را در بر ندارد، بهار شادمانی را برای دل ها به ارمغان می آورد. جبران فرصت های از دست رفته،دیدار کسی که فراموش شده است،عذر خواستن و پذیرش عذرخواهی،هدیه دادن و هدیه گرفتن و محبت و مهرورزی از جمله کارهای نیکی است که دشمنی های دیرین را از میان می برد و دل های از هم رمیده را به هم نزدیک می کند.پس تا فرصت باقی است،باید شتاب کرد و تحولی هر چند کوچک،اما ژرف و عمیق در خود به وجود آورد، طوری که تفاوت گذشته و حال را به خوبی مشخص نماید!همچون دانه ای که وقتی تبدیل به گیاه می شود، اگر کسی به آن نظر بیفکند،می گوید گیاه است نه دانه. به یاد داشته باشیم که تحول،یک رشد است که موجب بالندگی می شود!بنابراین،باید اثر معنوی و هدایتی آن را،هم خود و هم دیگران مشاهده کنیم و ان شاء ا... سرمشق خوبی برای دیگران باشیم.


منبع: پرسیار
.

منبع :

گردآوری توسط بخش روانشناسی روابط اجتماعی سایت آکاایران

تبلیغات