چگونه با فردی که زیاد دروغ می گوید باید رفتار کنیم؟

آکاایران: چگونه با فردی که زیاد دروغ می گوید باید رفتار کنیم؟

آکاایران:  

به نام یگانه عالم

به گزارش آکاایران: بعضی از بزرگسالان متاٌسفانه زیاد دروغ می گویند.

و بسیار سوال می شود که با این افراد چگونه رفتار کنیم.

باید به یاد داشته باشیم هر رفتاری را که بخواهیم در فرد تثبیت شود باید

مورد تشویق قرار گیرد.

در این افراد نباید دائماٌ به آنها بگوئیم که این حرف دروغ است.

باید در مقابل دروغ گویی آنها بی تفاوت بود.

اما زمانیکه حرف درست و راست از زبان آنها شنیده شد باید فوراٌ مورد تشویق و تجید

قرار گیرند.

و این شخص متوجه می شود که حرف درست و راست است که مورد پسند قرار می گیرد

و رفته رفته راستگویی در او تثبیت می گردد.

 

آکا ایران

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

 

منبع :

گردآوری توسط بخش روانشناسی روابط اجتماعی سایت آکاایران
تبلیغات