انجام حاجات مردم - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد انجام حاجات مردم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته روابط اجتماعی از سایت خانواده آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

انجام حاجات مردم
,روانشناسی روابط اجتماعی

از جمله تعلیمات بنیادی اسلام در صحنه زندگی اجتماعی ، پرورش روح نوع دوستی در افراد بشر است.برنامه های اسلام در این زمینه ، بسیار جالب و تحسین برانگیز است؛زیرا پیروان اسلام از جهات مختلف و در ابعاد گوناگون حیات جمعی ، با انواع این برنامه ها مواجه و رو به رو هستند و در نتیجه روح انسان دوستی و دیگر خواهی و توجه به ابتلائات و احتیاجات مردم ، به طور طبیعی در نهاد مسلمانان ، پرورش می یابد و به کار بستن این مقررات اخلاقی ، آنان را به صورت انسان هایی والا در می آورد .

و چقدر بدبخت است مسلمانی که با این همه برنامه های انسان ساز ، باز از چارچوب خودخواهی و نفس پرستی خارج نمی شود ! در فرهنگ اسلامی ضمن برشمردن آثار و نتایج دنیوی و اخروی این عمل صالح یعنی انجام حاجات مردم و رفع نیازمندی های آنان ، به شیوه انجام این وظیفه انسانی و چگونگی اقدام به آن  هم توجه داده شده است  و درلا بهلای سخنان حکمت آمیز ائمه دین نکات ظریف و با اهمیتیدر این زمینه ارائه شده است.

از نظر پیامبر ( ص ) آن کسی که زکات مال خود را می پردازد و در رفع گرفتاری های مردم تشریک مساعی می کند ، بخیل نیست؛بلکه بخیل کسی است که از پرداخت زکات ( و حقوق شرعی ) خودداری می کند و در رفع گرفتاری مردم نمی کوشد لیکن در موارد دیگر ولخرجی می نماید .

و به فرموده آن بزرگوار،هر کس شب را سحر کند و در اندیشه کارسازی و رفع مشکلات و مهمات مردم مسلمان نباشد ، مسلمان واقعی نیست ، خداوند مددکار و یاور مؤمن است مادامی که او کمک کار برادر ایمانی خویش است .  قضای حاجت یک نفر مؤمنبسیار با ارزشتر است از روزه و اعتکاف یک ماهه  واز عبادت آن کس که هزار سال خداوند را عبادت کرده به این ترتیب که روزها را روزه  و شبها را به نماز ایستاده باشد .

امام باقر (ع) فرمود : هرکس حاجت خود را نزد من آورد من فوراَ آن را برآورده می سازم تا مبادا موقعیت از دست برود و من توفیق انجام خدمت مجدد درباره ی اورا بهدست نیاورم و در نتیجه از چنین ثواب و پاداش عظیم محروم گردم. گاهی مؤمنی احتیاج و نیاز خویش را نزد برادر ایمانی اش می برد و چون او قدرت انجام وظیفه و توانایی رفع آن حاجت را ندارد غمگین می شود و خداوند به سبب همین دل شکستگی و اندوهگینی ، او را به بهشت وارد می کند .

و امام ششم نیز طی حدیثی به ویژگی و خصوصیت این عمل خیر اشاره فرموده و گفت : خداوند ، در صورتی به عمل خدمت به مردم و انجام حاجت آنان اجر و پاداش می دهد که شخص محتاج هنوز زبان به سئوال نگشوده و آبروی خویش نریخته حاجتش از سوی مردم نیکوکار و کارپرداز ، برطرف شود؛اما اگر او در اثر فشار فقر و نیازمندی روی خود را سرخ کند و آبرویش را بریزد و نداند که سرانجام حاجت او برآورده خواهد شد یا نه، در این صورت اگر مردم نیکوکار ، همه دارائی شان را هم در این راه بدهند با آبروی شخص مؤمن که با سئوال و عرض حاجت ریخته شده نمی تواند برابری کند .

امام در یک سخن نغز و شیوای دیگر وبایک تمثیل ، ارزش مشکل گشایی مردم را چنین توصیف فرمود :

خلائق به منزلهیعائلهیخداوندی هستند و محبوبترین مردم نزد خدا مهربانترین آنها برای عائله الهی هستند و دوست داشتنی ترین آنان ، کسانی هستند که در رفع نیازمندیهای بندگان خدا کوشایند . و چقدر ارزشمند است این که برادر ایمانی تو به تو اعتماد کرده و زبان به عرض حاجت نزد توبگشاید .

امام موسی کاظم ( ع ) فرمود : بردن حاجت نزد برادر ایمانی ، همچون رحمتی است که از سوی خداوند به وی حواله می شود.اگر او آن حاجت را برآورد ولایتش را به ولایت ما پیوند زده که ولایت ما متصل به ولایت الهی است،اما اگر او با وصف قدرت و توانایی از کوشش در انجام آن حاجت ،‌کوتاهی کند و یا دست رد بر سینه او زند، در واقع به خودش ظلم و ستم کرده است .

روزی علی (ع) خطاب به کمیل چنین فرمود : به خانواده ات دستور بده در تحصیل مکارم اخلاق بکوشند و حتی در تاریکی های شب به انجام حاجات مردم و رفع نیازمندی های آنان بپردازند . سوگند به خدایی که جان من در دست اوست هیچ کس بر دل انسان مؤمنی ، سرور و شادمانی وارد نمی کند. مگر آنکه خداوند از این عمل خیر یعنی سرور و شادمانی ، مایه لطفی می آفریند که در موقع نزول بلا و بههنگام گرفتاری ، سریعتر از سرعت سیلاب در سراشیبی به امداد او می رسد و او را از گرفتاری نجات می دهد . و راجع به اشخاصی که در مواقع نیاز ، چرب زبانی می کنند و در وقت بی نیازی ، با مردم جفا کارند فرمود: چقدر زشت است کرنش بههنگام نیازمندی و جفاکاری در وقت بی نیازی .

از دیدگاه امام جعفر صادق (ع) ، مال و منال هیچ کس افزون نمی شود مگر آنکه مسئولیت اجتماعی او سنگین تر می گردد و حجت خدا بر او تمام می شود.پس تا می توانید در این زمینه کوشش کنید و برای خود حجت داشته باشید با برآوردن حاجات و نیازمندی های برادران ایمانی . و در حدیثی در ترغیب به رسیدگی به وضع برادران مسلمان فرمود : بهترین شما بخشندگان شما و بدترین تان بخیلان هستند و بهترین کارها خدمت به برادران دینی و کوشش در رفع نیازمندی های آنان است تا بدین وسیله دماغ شیطان به خاک مالیده شود و انسان از آتش دور و داخل بهشت گردد. این را به دوستان ، یاران عزیز و گرانقدرتان بگوئید آنان که چه در تنگدستی و چه در توانگری در خدمت به مؤمنین و قضای حاجات آنها می کوشند .

شما در این امر خیر یعنی انجام حاجات مردم و خدمت به آنان بر یکدیگر سبقت بجویید و به انجام آن حرص بورزید و علاقه نشان دهید .

اجر و پاداش

: رسول خدا در بیان اجر و پاداش انجام حاجات مردم فرمود : در میان پیروان من کسانی هستند که خداوند متعال در بهشت ، آن اندازه به آنان مقام و درجه و کاخ های باشکوه می بخشد که تمام نعمت های دنیا در کنار آنها ، همچون تل خاکی است در صحرای بیکران. آنان کسانی هستند که هر گاه یکی از برادران دینی شان را فقیر و نادار یافتند در برابرش فروتنی می کنند و به او کمک مالی می نمایند و پیش از آنکه او ذلت و خواری سؤال را بر خود هموار کند نیازش را بر می آورند. اینان در اثر ادامه به این عمل صالح و پرداختن به انجام حاجت های مردم فقیر و بینوا ، بهطور مداوم ارتقاء رتبه پیدا می کنند و مقامشان در بهشت بالاتر می رود و بر تعداد کاخ ها و قصرهایشان افزوده می شود و به چند برابر می رسد.آنگاه فرشتگان و خادمان این مقامات و قصور اظهار می دارند پروردگارا ! ما را توان خدمت و کار در این همه کاخ و قصر نیست از فرشتگان دیگر به ما کمک بده.و از سوی خدا خطاب می رسد : من شما را به زحمت نمی اندازم و خارج از قدرت و توانایی تان کاری به شما نمی سپارم.هر قدر کمک می خواهید بر تعدادتان بیفزایم !از نظر رسول بزرگوار اسلام ( ص) هر کس حاجت و نیاز مردم با ایمان را برطرف کند خداوند بسیاری از حوائج و نیازمندی های خود او را برطرف می سازد که کمترین آنها بهشت است . و خدمت به مردم و انجام حاجت های آنان وسیله ایمنی در برابر سختی های روز قیامت است . و مؤمنان برادران یکدیگرند.لذا احتیاجات همدیگر را رفع می کنند و خداوند در پاداش این کار نیکو ، مشکلات آنان را در روز قیامت آسان می گرداند .

علی امیرالمؤمنین (ع) ، سالار سخن و حکمت فرمود :" ما قضی مسلم لمسلم حاجه الا ناداه الله علی ثوابک ولا ارضی لک بدون الجنة" یعنی : هر مسلمانی نیاز مسلمان دیگر را برآورد خداوند او را صدا می کند و می فرماید که پاداش تو به عهده من است ومنبرای تو  به کمتر از بهشت خشنود نیستم .

امام صادق (ع) خطاب به مفضل فرمود : خداوند عده ای را برای خدمت به خلق و انجام حاجات مردم فقیر شیعه معین فرموده تا بدین وسیله بهشت را برایشان ارزانی بدارد ، ای مفضل ! اگر بخواهی می توانی از آن بندگان خدا باشی .

مؤمنی که به قصد خدمت و قضاء حاجت برادر دینی اش ، قدم بر می دارد خداوند در برابر هر قدمی ، یک حسنه و ثواب برایش می نویسد و یک گناه از گناهانش را محو می سازد؛چه موفق به انجام آن حاجت باشد یا نه . اما اگر فرد مسلمان و مؤمنی ، خیرخواه برادرش نباشد و در صدد خدمت به او و قضاء حاجتش بر نیاید ، به خدا و رسول خیانت کرده و حضرت محمد (ص) در روز قیامت خصم و دشمن او خواهد بود .

اگر انسان مؤمنی ، حاجت و نیاز خود را نزد برادرش ببرد و او قادر باشد که به تنهایی و یا به کمک دیگری آن را انجام دهد ولی نکند خداوند در روز قیامت او را در حالی که دستهایش به گردنش بسته شده در محشر نگاه می دارد تا همهی خلائق از حساب فارغ گردند .

هیچ مؤمنی از وجهه و آبروی خود برا یبرادردینی اش خرج نکرد الا این که خداوند روی او را بر آتش دوزخ حرام گرداند.  چنین فردیهرگز در روز قیامت مزهیذلت و خواری را نخواهد چشید و همچنین هر مؤمنی که از بذل آبرو و شخصیت برای مؤمنان ، مضایقه کند در همین دنیا مزه ذلت و خواری را خواهد چشید و در روز قیامت نیز شعله های آتش صورتش را می سوزاند یا برای همیشه در میان آتش می ماند و یا سرانجام آمرزیده می شود و نجات پیدا می کند .

از دیدگاه اسلام نیازمندهای مردم برای اشخاص متمکن و دارا ، یک نوع نعمت محسوب می شوند تا بدین وسیله ضمن رفع حاجات و انجام نیازهای مردم،به فیض و ثواب الهی برسند . امام سجاد (ع) فرمود : نیازمندی های مردم به شما از جمله نعمت های الهی است ، از انجامآنها خسته نشوید . و در سخنی دیگر فرمود : ای شیعیان ! دیر یا زود شما داخل بهشت خواهید شد پس سعی کنید که درجات و مقامات بالاتری بهدست آورید و بدانید آن کسی مقامش برتر و درجه اش عالی تر است که در دنیا برای برادران ایمانی اش و به فقرا و مستمندان کمک مالی نماید.خداوند برخی از شما را بهواسطه حتی یک کلمه سخن گفتن با یک مؤمن تهیدست ،  بیش از پیمودنره صد ساله ، به بهشت نزدیک می کند اگر چه او در میان آتش گرفتار باشد . پس احسان و خوبی به برادران را فراموش نکنید که در روز قیامت برای تان سودمند خواهد بود .

ضمانت انجام حاجت :

در حساسیت و اهمیت این مسئله همین قدر کافی است که قول امداد و تعهد کمک به برادران دینی در صورت امکان از نظر اخلاقی الزام آور است و مسئولیت اخلاقی ایجاد می کند . رسول اکرم (ص) فرمود : هر کس در انجام نیازها و حاجت های مردم ضمانت کند خداوند نیازهای خود او را برآورده نمی سازد تا این که آن کس در انجام تعهد و عمل به ضمانتش وفا کند و حاجت برادرش را برآورد .

سیره ای از امام علی (ع) :

بزرگان اسلام در رفع احتیاجات مردم و کمک مالی به آنها ، شخصیت انسانی و کرامت آنها را در نظر می گرفتند و سعی می کردند که حرمت اشخاص و شئون آنها را حفظ نمایند .

روزی مردی فقیر و محتاج نزد امام علی (ع) آمد و خواست اظهار حاجت کند . علی (ع) برای اینکه آبروی او در میان مردم حفظ شود او را از بهزبان آوردن حاجتش منع فرمود و گفت:حاجت خود را با انگشت روی خاک نقش کن .

مرد روی زمین و خاک نوشت : من شدیداً فقیر و محتاجم .

علی (ع) خطاب به قنبر فرمود : برو دو قواره پارچه ( حله ) برای او بیاور .

مرد پس از آنکه این بزرگواری را از علی (ع) دید اشعاری در مدح و ثنای آن حضرت خواند.

علی (ع) دوباره به قنبر فرمود : یک صد دینار دیگر هم به او بده .

مردمی که در مجلس حاضر بودند و از این ماجرا مطلع شدند به اعتراض گفتند : یا علی! خیلی دادی و واقعاً این مرد را بی نیاز ساختی !

علی (ع)پاسخ داد: شنیدم رسول خدا (ص) فرمودکههرکس را در جایگاه خود قرار دهید ( یعنی این مرد دارای کمال است و مستحق تکریم و احترام بیشتر می باشد).  سپس فرمود : من در شگفتم که برخی با پول خود غلام و برده می خرند و از آنها کار می کشند در حالی که آنان می توانند با احسان و خوبی به مردم و رفع به موقع نیازمندی آزادگان ، آنان را همچون بنده و غلام خویش کنند که بههنگام گرفتاری از وجودشان استفاده کنند .

 آیا می دانید کهپدر و مادر پس از خداوند متعال بزرگترین حق رابه گردن ما دارند ؟

و آیا می دانید نکویی به والدین و اطاعت و فرمانبرداری از ایشان و خوش رفتاری نسبت به آنان از مهمترین فرائض و وظائف انسان هاست ؟

قرآن چه می گوید ؟ :

قرآن در این زمینه عالیترین آموزش اخلاقی را انجام داده است : از بنی اسرائیل تعهد و پیمان گرفتیم که جز خدا را نپرستید و به پدر و مادر نیکی و احسان کنید ...و یاخداوند حکم فرموده و فرمان داده است که جز او را نپرستید و به پدر و مادر احسان و نکوئی نمائید و هر گاه یکی و یا هر دو،کهنسال و فرتوت شوند آنان کلمه"اف‌ " هم نگو. ایشان را به تندی از خود مران و برایشان سخنی بزرگوارانه بگو و بالعزّت و فروتنی و سایه پر مهر و رأفت برایشان بگستران و بگو پروردگارا ! آنان را مورد لطف و مرحمت خویش قرار بده که در خردسالی به پرورش من پرداخته اند .

یحیی پیامبر مردی بود  مطیع پدر و مادر و خوش رفتار با ایشان و هرگز نافرمان و متمرد نبود.

و عیسی بن مریم گفت : خداوند مرا نسبت به مادرم خوش رفتار و فرمانبردار قرار داده و متمرد و بدبخت قرارم نداده است .

خداوند در قرآن می فرماید :ما به انسان نیکی به پدر و مادر را سفارش کردیم ، مادری که با ناخوشایندی و زحمت زیاد او را در شکم خویش حمل کرد و با درد و رنج او را زایید و حمل و شیردادن او سی ماه بهطول انجامید ...

این را هم بدانید که نافرمانی پدر و مادر از گناهان کبیره است و خداوند عاق والدین را شقی و بدبختمی داند ؛ زیرا کهعقوق و بدرفتاری با ایشان ، فقر و خواری بهدنبال دارد . احترام پدر تا این اندازه اهمیت دارد که در دستورات اخلاقی آمده که خوب است انسان ، پدرش را با نام صدا نکند بلکه با کنیه و لقب و امثال آن او را صدا بزند .

نتیجه خوبی به پدر و مادر :

رسول بزرگوار اسلام ( ص) فرمود : هر کس دوست دارد عمرش افزون و روزیاش فراوان باشد به پدر و مادرش صله و احسان کندچون این عمل او ، بخشی از اطاعت خداوند است . به پدر و مادر خود نیکی و خوبی کنید تا فرزندان شما هم در حق شما نیکی و احسان نمایند . هر کس دوست می دارد که لحظه مرگ برایش آسان باشد ، صله رحم کرده و به پدر و مادرش احسان و خوبی کند که علاوه بر شیرینی لحظه مرگ ، پیش از آن فقر و نداری هم ، گریبانگیر او نخواهد شد .

گاهی ثروت شخص و یا خانواده ای هر چند نابکار و فاسق به سبب احسان و نکوئی در حق پدر و مادر ، رو به فزونی می گذارد .

شخصی به امام صادق (ع) گفت : پدری دارم بسیار پیر و ناتوان،او را بهدوش می گیرم و برای قضای حاجت بیرون می برم .

امام فرمود : هر چه می توانی به پدرت خدمت کن و حتی لقمه در دهان او بگذار که این کار وسیله نجات تو از آتش دوزخ خواهد بود.

باز فرموده : چه شده که شما به پدر و مادرتان ـ چه زنده و در قید حیات باشند و یا مرده ـ احسان و خوبی نمی کنید ؟! به این ترتیب که برایشان نماز بخوانید و به نیتشان صدقه دهید و از سویشان حج بگزارید و روزه بگیرید که خداوند بههمان اندازه برای شما هم پاداش خواهد داد . این را هم بدانید که پیغمبر اسلام (ص) سرور و آقای نیکوکاران را در روز قیامت ، کسی می داند که پس از مرگ پدر و مادر ، برای ایشان احسان و نیکی کند. و بهفرموده شارع اسلام رفتن به بهشت برای مؤمنی که مطیع پدر و مادر و خدمتکار آنان است ، حتمی و قطعی است .

خوش رفتاری با والدین موجب آمرزش گناهان می شود هر چند زیاد باشد و این ،‌ گفته صریح رسول خداست .

امام باقر (ع) نیز طی چند گفتار کوتاه فرمود : هر کس چهار خصلت داشته باشد خداوند در بهشت برای او خانه می سازد: با پدر و مادر مهربان باشد و برای آنان اطعام و انفاق کند و با ایشان مدارا کرده و سازگاری نماید و هرگز اندوهگینشان نکند .

احسان و خوبی به پدر و مادر، فقر و فلاکت را برطرف و هفتاد نوع مرگ سوء را دفع می کند و بر عمر انسان می افزاید .

برخی فرزندان ، موقعی که والدینش زنده انددرباره آنان احسان و نیکی نمی کند. اما پس از وفاتشان بدهی آنها را می پردازد و از خداوند برایشان طلب آمرزش می نماید ؛ چنین فرزندی ، درباره پدر و مادر،نیکوکار و محسن محسوب می گردد .

امام رضا(ع) فرمود : برتو باد اطاعت از پدر و احسان و نکوئی به وی و خضوع و فروتنی در برابر او و بکوش در تکریم و بزرگداشتش و همیشه صدایت را از صدای او پائین تر بیاور. زیرا پدر اصل و ریشه تو است و تو شاخه ای از آن تنی ! اگر پدر نبود ، خداوند ارجی برا ی فرزندان قائل نمی شد.پس برای پدر ، جان و مال و جاه خود را بذل کن و ببخش .

دعای پدر و مادر :

آیا می دانید که دعای پدر و مادر درباره فرزند از جمله دعاهایی است که حتماً به اجابت می رسد.  رسول گرامی مسلمین ( ص)میفرماید : بر تو باد جلب دعای پدر؛زیرا آن  از ابرهای آسمان بالاتر می رود و خداوند بر آن نظر افکند و گوید : ای فرشتگان ! مانع بالا آمدن آن نباشید که می خواهمآن را برآورده سازم . و فرمود : بپرهیزید از نفرین پدر که آن از شمشیر ، تیزتر و برنده تر است .

رضایت والدین :

رضای خدا در رضایت پدر و مادر است،همچنان که خشم خدا بههمراه خشم و نارضایی ایشان است . از سخنان گهربار پیامبر اسلام (ص) است که فرمود : دو سال راه بروی که به پدر و مادرت خوبی و خدمت کنی ارزش دارد و ،نیکی به پدر و مادر از بهترین کارهای خیر است .

چند گروه بهطور حتم وارد بهشت نخواهند شد از آن جمله است:عاق والدین و آنکه در حق پدر و مادر بدی می کند.و امام ششم (ع) این مطلب را ضمن یک تمثیل زیبا چنین فرمود :

در روز قیامت یک پرده از پرده های بهشت کنار می رود و هر موجود جاندار بوی آن را از مسافت پانصد ساله می فهمد جز یک صنف و آن صنف،عاقوالدینهستند .

نگاه مهرآمیز :

نگاه کردن فرزند به روی پدر و مادر از روی مهر و محبت ، عبادت  محسوب می شود و هیچ فرزند صالحی به والدینش نظر پرمهر و رأفت نیفکند مگر آنکه خداوند برای او در برابر هر نگاه،هر چند که روزی صدها بار تکرار شود ، ثواب و پاداش یک حج پذیرفته شده  می دهد، همچنان که اگر یک فرزند با نگاه تند و تیز به پدر و مادر نگاه کند هر چند که در حق او ظلم و ستم کرده باشند خداوند نمازش را نخواهد پذیرفت .

وامام صادق (ع) فرمود : از آثار عاق بودن آن است که فرزند ، با نگاه تند و تیز به پدر و مادر نظاره کند .

آثار بدی و بی حرمتی به پدر و مادر :

در سخنان معصومین آمده که سزا و کیفر سه گناه به آخرت نمی ماند بلکه در همین دنیا گریبانگیر انسان می شود،از آن جملهیکی نافرمانی و بی حرمتی پدر و مادراست. بدترین فرزندان کسانی هستند که در اثر اهمال کاری و قصور ، سرانجام عاق والدین می شوند . و فرزندی که پدر و مادرش را بزند و یا با آنان بدرفتاری کند ملعون و نفرین شده است .

امام باقر (ع) فرمود : روزی پدرم پسری را دید که بر بازوی پدر تکیه داده و با او راه می رود . مشاهده این وضع ، پدرم را آنچنان به خشم آورد و از آن پسر آن اندازه بدش آمد که تا زنده بود با او سخن نگفت .

گاهی انسان درطول حیات پدر و مادرش،به آنان نیکی و احسان می کند اما پس از وفاتشان بدهی آنان را نمی پردازد و از خدا برایشان طلب آمرزش نمی کند و به این وضع ادامه می دهد و سرانجام عاق والدین می گردد .

رسول اسلام (ص) فرمود : به عاق والدین از سوی خداوند گفته می شود : هر عمل خیر و خوبی می خواهی انجام بده؛ منتو را نخواهم بخشید.همچنان که به فرزندی که با پدر و مادرش خوش رفتار است گفته می شود:تو را خواهم آمرزید هر چند بار گناهت سنگین باشد . و نیز فرمود : هر کس در حق پدر و مادرش بدی کند ، حتماً اهل دوزخ است و تعجب از کسی است که پدر و مادرش را زنده درک کرده اما به وسیله خدمت به آنها خود را مشمول عفو و مغفرت الهی قرار نداده است . و،دماغ آن کسی به خاک مالیده است که پدر و مادر دارد و در نتیجه خدمت و محبت به آنها می تواند وارد بهشت شود ولی نکند . نافرمانی پدر و مادر از گناهانی است که هوا را  تیره و تار می سازد و پائین ترین درجه عقوق و نافرمانی ، گفتن کلمه" اف" است و اگر چیزی کم اهمیت تر از آن وجود داشت خداوند می فرمود . و بدتر از هر عقوق و نافرمانی مرتبه شدیدتری است تا این که ( العیاذبالله ) انسان یکی از والدین خود را بکشد که بالاتر و بدتر از آن نتوان ، عقوقی تصور کرد !

سپاس خدا و سپاس والدین :

آیا می دانید که خداوند شکر و سپاسگزاری از خود را ، با سپاس از پدر و مادر ، قرین و همراه ساخته و آنها را غیر قابل جدائی از هم دانسته است ؟ این معنی را امام رضا (ع) در حدیثی چنین فرمود :" ... خداوند فرمان داده که بندگانش او و پدر و مادر را با هم سپاس گویند پس هر کس پدر و مادرش را شکرگزار نباشد و سپاس آنان را به جای نیاورد ، خدای خویش را هم سپاس نگفته است .

او به والدینش بیشتر خدمت می کرد

فرزند نکوکار را باید بیشتر دوست داشت و آنکه را که به والدینش ، محبت و نیکی افزون می کند ، باید زیادتر به وی توجه کرد .

روزی برخی از یاران امام صادق (ع) در حضور او بودند یکی از آنان گفت : فرزندم اسماعیل در حق من ،بسیار احسان و خوبی می کند . امام فرمود : من فرزند تو را قبلاً هم دوست می داشتم ولی اکنون علاقه ام به او بیشتر شد .

رسول خدا (ص) یک خواهر و یک برادر رضاعی ( شیری ) داشت . روزی خواهر نزد پیامبر آمد وقتی نگاه آن حضرت بر او افتاد با شادمانی از جا بلند شد و پتو برای او بگسترد و وی را روی آن بنشانید و با خوشحالی و روی خندان سرگرم گفتگو با وی شد.پس از مدتی او بلند شد و رفت.اتفاقاً برادر، نزد رسول الله (ص) آمد اما پیامبر ، آن احترام و پذیرائی که از خواهرش کرده بود از برادر نکرد . علت را از ایشان پرسیدند در پاسخ فرمود : خواهرم بیشتر از برادرم ، در خدمت به پدر ومادر کوشا بود .

حق مادر سنگین تر است

آیا می دانید که حق مادر واجب تر و ادای آن دشوارتر است ؟ در آثار اسلامی ما ، علت این امر چنین بیان شده : مادر ، فرزندش را ماهها در شکم خویش نگاه داشته که احدی جز او نتواند چنین کند. او با چشم و گوش و دیگر اعضایش در حفظ و حراست طفل می کوشد و از این کار ، بسیار خشنود هم هست .او ماهها با درد و زحمت ، تو را حمل کرده و با رنج و شکنجه ،او را می زاید و راضی می شود که خود گرسنه بماند ولی او سیر باشد ، گرمای آفتاب را تحمل می کند تااو در زیر سایه بیارمد.پس بههمین مقدار باید مادر را سپاس گفت و به وی احسان و خوبی کرد .

شخصی نزد پیامبر اسلام ( ص ) آمد و راجع به احسان و نکویی به والدین سئوال کرد . رسول خدا سه نوبت فرمود برو به مادرت خدمت و نکوئی کن و بار چهارم پدر را یادآور شد .

و مردی دیگر که بسیار معصیت آلود و گناهکار بود نزد پیغمبر آمد و گفت:آیا امید نجات و بخشایش برای من هست ؟

پیامبرفرمود: آیا پدر و مادرت زنده هستند ؟

مردگفت: ای رسول خدا ! فقط پدرم زنده است .

پیامبرفرمود: برو به او خدمت ونکوئی کن و با وی خوش رفتاری نما .

آن مرد راه افتاد و رفت؛ولی پیامبر همچنان می فرمود : ای کاش مادرش زنده بود !

منبع : tebyan.net

انجام حاجات مردم گردآوری توسط بخش روانشناسی روابط اجتماعی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات