به صحبت های او گوش فرا دهید - آکا

 

 

اگر فقط ناچار به بیان یک پیشنهاد باشیم که به حل تمامی مشکلات رابطه ای و خانوادگی کمک نماید، تنها می توان این عبارت را بیان کرد : " بکوشید شنونده خوبی شوید " . اگرچه اکثریت قریب به اتفاق ما باید در این زمینه خود را تغییر دهیم ، اما باید بگوییم که "مردان " نیاز بیشتری به تغییر در این زمینه دارند.

 

اکثر زنان از ضعف همسر ، پدر یا مردان دیگر در گوش سپردن به صحبت هایشان ، شکایت دارند. و اکثر این زنان معتقدند که کوچکترین تغییر و تقویت در گوش فرادادن ، بی اندازه مورد استقبال آنها قرار می گیرد و بدون تردید رابطه آنها را ( صرف نظر از طبیعت آن ) بهبود می بخشد. گوش سپردن تقریباً شبیه به "داروی معجزه آسا " است که پیامدهای این امر را تضمین می کند.

 

اگر از راز موفقیت زوج هایی که ادعا می کنند رابطه ای محبت آمیز دارند ، بپرسید ، اکثر آنها به توانایی شخص مقابل در گوش فرا دادن ، اشاره نموده و از آن به عنوان مهمترین عامل مؤثر در کیفیت روابط خود یاد می کنند. این مطلب را می توان به روابط مثبت پدر و دختر و ... نیز تعمیم داد.

 

به صحبت های او گوش فرا دهید - آکا

 

 

حال چرا با وجودی که اثر " گوش فرادادن " این چنین قوی و مؤثر است ، فقط معدودی از مردان ، شنوندگان خوبی می شوند؟

 

دلایل آن عبارتند از : اول ) تا جایی که به ما مردان مربوط است، اکثر ما حس می کنیم که " گوش فرا دادن " راه حلی انفعالی است. به عبارت دیگر ، وقتی به جای قطع کردن صحبت فقط به آن گوش می دهیم ، احساس می کنیم که کاری انجام نداده ایم و بیش از اندازه منفعل هستیم . پذیرش این واقعیت که گوش سپردن خود راه حل است ، امری دشوار است.

 

برای غلبه بر این مشکل باید متوجه شویم که چقدر ارزشمند است کسانی که به آنها علاقه داریم ، صمیمانه به حرفهای ما گوش کنند.  ما احساس می کنیم کسی هست که حرف ما را بشنود و به ما محبت کند. بدین ترتیب روحیه ما تقویت شده و احساس تفاهم با اطرافیان می کنیم . از طرف دیگر وقتی احساس می کنیم کسی به صحبت های ما توجهی نمی کند حس می کنیم که گم کرده ای داریم و احساس یأس و نارضایتی می کنیم.

 

دوم ) عدم باور " بد بودن " خودمان است . البته ما این  موضوع را جز از طریق بیان مستقیم  یا غیر مستقیم و کنایه ای ، متوجه نمی شویم . عدم توانایی در گوش سپردن ، عادتی غیر قابل رؤیت می شود ، که حتی شاید وجود این اشکال را باور نداشته باشیم و به دلیل وجود دوستان زیادی که داریم ، توانایی شنیدن ما بسیار کافی به نظر برسد و به همین دلیل راجع به آن زیاد فکر نمی کنیم .

 

به صحبت های او گوش فرا دهید - آکا

 

 

تعیین این امر که تا چه حد شنونده مؤثری هستید نیاز به صداقت و تواضع  فراوانی دارد . باید هنگامی که می خواهید میان سخن کسی بدوید یا حرف او را قطع کنید ، عزم را جزم کرده و آرام بگیرید و به خود گوش فرا دهید . یا پیش  از آن که صحبت فرد مقابل به اتمام برسد ، صبورتر باشید و یا با خود فرض کنید که خودتان صحیح فکر می کنید ، یا اصلاً راجع به چیز دیگری فکر کنید .

 

با این روش نتیجه کار تضمین شده است . کار ساده ای است . آرام گرفته و خوب گوش بسپارید و از این که می بینید مشکلات گذشته با چه سرعتی خود به خود حل می شوند و چه احساس نزدیکی نسبت به افراد مورد علاقه خود می نمایید ، حیرت خواهید کرد. خوب شنیدن " هنر " است و به هیچ وجه امر پیچیده ای نیست. پیش و بیش از هر امری نیت کنید که شنونده خوبی باشید و سپس با تمرین به آن دست یابید. اطمینان داریم تلاش شما مؤثر و مفید  خواهد بود.
تهیه و تنظیم برای سایت تبیان - زهره پری نوش

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش روانشناسی روابط اجتماعی سایت آکاایران
تبلیغات