loading...

حال خوش | یعنی سلامتی - آکا

این را باید بدانید که عوامل احساسی و عاطفی و نیز عوامل میان فردی یعنی روابطی که با دیگران دارید ، نقش مهمی در سلامتی شما دارند . انسان های سالم کسانی هستند که سَبکی از زندگی را انتخاب می کنند که به ذهن ، جسم ، احساسات و عواطف خود خدمت کنند و با سایرین روابط سالم و کمال بخشی برقرار سازند . وقتی که ما نیازهای احساسی و معنوی خود را برآورده نمی سازیم ، شرایط را برای بیمار شدن آماده می کنیم .

بسیاری از پزشکان علاقهمند به روان شناسی معتقدند که انتخاب و مسئولیت از جمله عوامل مؤثر در سلامتی روان و جسم هستند. این پزشکان  به بیماران خود توضیح می دهند که ورزش نکردن ، مصرف مواد مخدر و سایر رفتارهای مخرب تا چه اندازه  روی آنها تأثیر می گذارد .این پزشکاندر حالی که ممکن است برای کاستن از فشارخون بالا داروهایی تجویز کنند ، به بیمارانشان می گویند کهدارو فقط تا حدی می تواند به درمان بیماری آنها کمک کند؛ اما مهمتر از مصرف دارو تغییر دادن سَبک زندگی استپس باید تحولی در طرز زندگی خود ایجاد کنند .  بدین ترتیببیماران تشویق می شوند تا مسئولیتی در قبال سلامتی خود اتخاذ کنند .

آنچه در زیر می خوانید برخی از توجیهاتی است که اشخاص برای تغییر ندادن انگاره های رفتاری خودمی آورندکه بر جسمشان تأثیر نامطلوب می گذارد. به هر عبارت دقیق شوید.

.فرصت آن را ندارم که هر روز ورزش کنم .

. هر کاری برای کم کردن وزن بدنم می کنم ، بی فایده است .

. هم خودم و هم دیگران مانع وزن کم کردن من هستند .

. به محض این که از شدت استرس زندگیم کاسته شود ، ترک سیگار می کنم .

. وقتی به مرخصی بروم استراحت می کنم .

. غذا برایم مهم نیست ، هر چه بهدستم برسد،می خورم .

. فرصت آن را ندارم که غذای حسابی بخورم .

مشاوره راهی برای درک خود و سلامتی

برای برخورد با مشکلات روانی خود همیشه می توانید به متخصصان روان درمانی مراجعه کنیدو مسایل خود را با آنها در میان بگذارید . لازم نیست برای مراجعه به مشاور و یا روان شناس،حتماً در یک حالت بحرانی وخیم بهسر برید . نکته مهمی که نباید فراموش شود این است که باید هم به جسم و هم به مسائل روانی خود توجه کنید و بدانید که تألمات روانی می توانند آثار جسمانی به همراه داشته باشند .

اگر به این نتیجه رسیدید که نمی توانید شخصاً به خودتان کمک کنید و از دوستان و آشنایان هم کار چندانی ساخته نیست،می توانید به یک روان شناس یا مشاور مراجعه کنید .وقتی اشخاص از لحاظ جسمی بیمار می شوند به پزشک مراجعه می کنند. اما بسیاری از اشخاص وقتی با مشکلات روانی روبرو می شونددرمراجعه به متخصص تردید دارند . مشاور و روان شناس می توانند به شما کمک کنند  از جمله :

.احساس از دست دادن سررشته زندگی

. ناخشنودی از مسیر زندگی خود

. مردد بودن در انتخاب راه ها و روشهای سازنده و مفید

. قربانی خلاف و بدرفتاری دیگران واقع شدن

. نداشتن هدف در زندگی

. افسردگی مزمن

. احساس بیزاری ازخود و دیگران

. رویارویی با یک ضایعه دردناک

. مشکل داشتن در کار و تحصیل

. وجود شرایط استرس زا در زندگی

. قربانی ظلم و تبعیض بودن

. متارکه با همسر

. احساس این که از همه توانمندی های خود نمی توانید استفاده کنید

مراجعه به متخصص به معنی تغییر شخصیت شما نیست . ممکن است مشکلات شما بسیار جزئی باشند . البته خیلی از افراد تا به اتومبیلشان آسیب جدی وارد نشود به تعمیرگاه اتومبیل مراجعه نمی کنند . این اشخاص نمی خواهند برای پیشگیری اقدامی انجام دهند . به همین ترتیب خیلیها تا با مشکل جدی روانی مواجه نشوند به متخصصان روان درمانی مراجعه نمی کنند . این در حالی است که متخصصان روان درمانی می توانند به شما کمک کنند که از نیروهای درونی خود استفاده کنید . آنها جواب های درونی شما را بیرون می کشند و به شما کمک می کنند تا از زندگی لذت بیشتری ببرید و به آن کسی که علاقه دارید تبدیل شوید . تنها در صورتی می توانید از خدمات روان شناسان سود ببرید  که خود با آنها همکارینزدیکداشته باشید . وظیفه اصلی روان درمانگر نصیحت کردن نیست ، بلکه وظیفه اصلیاو این است که به شما کمک کند تا درمانگر خود شوید . او در حکم راهنمایی است که شما را از منابع درونتان آگاه می کند ، منابعی که ممکن است پی به وجود آن نبرده باشید .

پیدا کردن روان درمانگرِ مناسب از اهمیت بسیار برخوردار است . متأسفانه بسیاری از مردم با مراجعه به کتاب راهنمای تلفن،روان درمانگر خود را انتخاب می کنند و به ندرت،کیفیت کار درمانگر را در نظر می گیرند . به همان اندازه که باید به پزشک مورد اعتماد خود مراجعه کنید، افشای مکنونات قلبیهم برای کسی که لزوماً به او اعتماد ندارید درست نیست .

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش روانشناسی روابط اجتماعی سایت آکاایران

تبلیغات