چگونه نه بگوییم

همه ی شما بارها در موقعیت هایی قرار گرفته اید که گفتن کلمه "نه" برایتان دشوار بوده است. برای مثال دوستی می خواسته کتاب خاصی را از شما قرض کند و شما مایل به آن کار نبوده اید. فردی شما را به منزلش دعوت کرده و شما مایل به پذیرفتن دعوت او نبوده اید. اگر شما از آن دسته افرادی هستید که به دفعات در مقابل چنین درخواست هایی تسلیم شده و با آنها موافقت می کنید و دائماً از این بابت احساس نارضایتی دارید ممکن است بخواهید بدانید که چرا هنگامی که "نه" گفتن را ترجیح می دهید، " بله" می گویید.

این احتمال وجود دارد که شما نگران از دست دادن ارتباطات مؤثر یا نگران وارد آمدن آسیبی به روابط باشید.

چه بسا از " نه" گفتن احساس گناه می کنید چون آموخته اید برای اجتناب از آسیب وارد کردن به احساسات دیگران ، از خواسته های خود چشم بپوشید. بدین ترتیب ممکن است احساس کنید با نفی آنها به دلیل خودخواهی و خودمداری، انسان بدی هستید. زیرا به شما یاد داده شده که باید فداکار باشید و خود را نادیده انگارید. شما بیش از رضایت خودتان ، دلواپس و متوجه رضایت دیگران هستید . وقتی از شما تقاضایی می شود ممکن است احساس کنید مورد لطف و موهبت قرار گرفته اید. این امر سبب می شود تا احساس مهم بودن کنید و نگران آن باشید که در صورت مخالفت ، هرگز چنین تقاضایی از شما نشود. اینها نمونه هایی از احساسات دست و پا گیری هستند که می توانند در آزادی عمل شما مداخله کنند.

چگونه نه بگوییم

چه راههایی، گفتن کلمه " نه" را آسانتر می سازد؟

اولین کاری که باید انجام داد تشخیص احساسات دست و پاگیر یا باورهایی است که در شما وجود دارند. برای مثال اگر دوستانتان می خواهند کتابی از شما قرض بگیرند و یا شما را به میهمانی دعوت کنند با گفتن کلمه نه چه نتایج منفی را پیش بینی می کنید؟

به نظر می رسد شما در ابتدا انتظار فاجعه آمیزی از" نه گفتن" تشخیص داده اید. برای مثال ممکن است به خودتان بگویید اگر پاسخ منفی بدهم چه بسا دوستم از این که آن کتاب را به او قرض نداده ام از من ناراحت بشود. ولی دوست شما به خاطر این گونه مسائل ناراحت نیست ؛ او احتمالاً به خاطر آن که کلمه نه را با صراحت به کار برده اید، احترام بیشتری برای شما قائل خواهد شد.

خود را نادیده انگاشتن ، سبب تحمیل رفتارهای ناخواسته ای است که دیگران از شما می خواهند و این امر سبب می شود آنها نسبت به ابراز درخواست غیرمنطقی خود تشویق شوند. پس از آنکه باورها و اعتقادات خود را به شیوه ای منطقی تر مرتب کردید برای گفتن کلمه " نه" آمادگی پیدا می کنید و از این امر احساس خوبی به شما دست خواهد داد.

قدم بعدی ، گفتن کلمه " نه" به شیوه ای مستقیم به طرف مقابل است به گونه ای که قاطعیت در صدا و رفتارموج بزند. برای آسانتر ساختن این مرحله در موقعیت هایی که خطر  وجود دارد گفتن پاسخ هایی منفی را آغاز کنید به خصوص زمانی که کاملاً مطمئن هستید، حق گفتن کلمه " نه " را دارید. با این روش اطمینان به خود را تمرین خواهید کرد و نیز توانایی گفتن کلمه " نه" را در موقعیت های مشکل تر به دست خواهید آورد.

به طور معمول گفتن کلمه "نه" به برخی از افراد آسانتر از دیگران است. احتمالاً این افراد برای شما ، دوستان نزدیک ، غریبه ها و خانواده هستند. وقوع یک موقعیت را پیش بینی کنید و تمرین کنید که در آن موقعیت چه خواهید گفت. گفتن کلمه نه را به طریقی مستقیم  و صریح تمرین نمایید . نسبت به کلیه رفتارهای خود و لحن کلامتان به هنگام گفتن جمله منفی آگاه باشید.

در موقعیت های مشکل تری که نسبت به ماهیت و چگونگی پاسخ خود مطمئن نیستید با گفتن جمله ی " باید درباره اش  فکر کنم " به خود فرصت دهید.  سپس احساسات خود را بررسی کنید. ببینید چه عقاید و انتظارات نامعقولی ، شما را به گفتن " نه" وا می دارد.

وقتی کلمه " نه " را به کار بردید و طرف مقابل همچنان برخواسته اش اصرار ورزید و اولین کلمه "نه" شما را نادیده انگاشت ، باید بر مخالفت خود پافشاری کنید.

تشخیص این امر مهم است که در این جا رفتار خود خواهانه ی سالم وجود دارد. شما حق دارید کلمه "نه" را به کار ببرید. از این کار احساس خوبی داشته باشید.

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش روانشناسی روابط اجتماعی سایت آکاایران
تبلیغات