هوای منو داشته باش - آکا
loading...
هوای منو داشته باش - آکا

همه انسا‌ن‌ها در طول زندگی نیاز به حمایت شدن و حمایت کردن دارند.

ما که برای کسب موفقیت بارها مورد حمایت قرار گرفته‌ایم آیا با خود فکر کرده‌ایم که:

- از نظر تربیتی حمایت یعنی چه؟

- حمایت فرزندان در چه هنگامی مفید و در چه هنگام مضر و آسیب‌زا است؟

امروزه حمایت یکی از مفاهیم و روش‌های تربیتی و جزء مهم‌ترین مهارت‌ها و نیازهای اجتماعی به شمار می‌رود. حمایت به جا و مناسب می‌تواند باعث حذف وقایع «تنش‌زا» گردد. از این رو ضمن طرح سوالات فوق به پاسخ بعضی از آنها اشاره می‌نماییم.

حمایت عبارت است از هر نوع رفتار و گفتاری که در مورد دیگران به کار می‌گیریم تا از طریق آن بتوانیم در تصمیم‌گیری و اجرا به آنها کمک نماییم.

انواع حمایت

همه انسان‌ها به ویژه فرزندان در موقعیت‌های مختلف به حمایت‌های متفاوتی نیازمندند در این بخش به برخی از حمایت‌هایی که در سیستم خانواده مطرح است می‌پردازیم از جمله:

1- حمایت اطلاعاتی: زمانی است که فرد برای تصمیم‌گیری بهتر نیازمند دریافت اطلاعات در موضوع خاصی است.

2- حمایت اجتماعی: هنگامی موثر است که فرد در مسائل اجتماعی احساس تنهایی می‌کند و دوست دارد کس یا کسانی را در کنار خود داشته باشد تا به هنگام ضرورت از حمایت آنها بخود شود.

3- حمایت عاطفی و تعلقی: هنگامی موثر است که فرد نیاز دارد به کسی اعتماد کند و یا در جست وجوی اطمینان مجدد از این مطلب است که آیا دوستش دارند و به او اهمیت می‌دهند و به احساساتش توجه می‌کنند؟و این حس به او داده شود که به جایی تعلق دارد ویا برای گروهی مهم است.

4- حمایت اقتصادی: هنگامی است که فرد از نظر مالی حتی در حد کم نیازمند حمایت باشد تا بتواند بخشی از مشکلاتش را مرتفع نماید.

حمایت آموزشی: زمانی موثر است که فرد نیاز دارد چیزی را یاد بگیرد یا نواقص آن را رفع نماید. و این حمایت از بسیاری تصمیم‌گیری غلط جلوگیری خواهد نمود.

6- حمایت معنوی: زمانی است که فرد نیازمند است در زمینه‌های اعتقادی، مسائل دینی و تکالیف مذهبی از قبیل انجام واجبات و پرهیز از محرمات اطلاعات را کسب .

هوای منو داشته باش - آکا

هشدار:

زمانی که فردی نیازمند یکی از انواع حمایت‌ها باشد و حامی مناسبی را نیابد به هر کسی با هر نیت ناپاک که بتواند در ظاهر و پوشش کمک، به او نزدیک شود، سریع و بدون تفکر، به او اعتماد کرده جذب او می‌شود و این می‌تواند آغاز انحراف و دور شدن از مسیر سلامت او تلقی شود پس:

 نیازهای حمایتی فرزندان و نزدیکان خود را قبل از اینکه به بحران تبدیل شود بشناسیم و در رفع آنها بکوشیم.

«حمایت بهتر است بر پایه مهم ترین نیازهای فرد و براساس اولویت باشد تا موثر واقع شود»

اصول حمایت

1- حمایت مانع آزادی نشود: اگر حمایت بیش از حد لازم باشد، استقلال فرد از بین می‌رود.

2- حمایت مانع تربیت نشود: حمایت بیش از حد فرد را زیاده طلب، پرخاشگر و یا بالعکس لوس و تنبل بار می آورد.

3- حمایت «وظیفه» قلمداد نشود: حمایت به گونه‌ای باشد که از نظر حمایت شونده جای «لطف» و «وظیفه» عوض نشود.

4- حمایت مانع تلاش نشود: حمایت به گونه‌ای باشد که حمایت شونده خود فعال بوده و تمامی سعی و تلاش خود را به کار ببندد.

5- حمایت مانع عزت نفس نشود: حامی به گونه‌ای اقدام نماید که حمایت شونده احساس کند خودش نیز بسیار مهم است و خودباوری و اعتماد به نفس او تقویت شود.

6- حمایت به موقع، به جا و به اندازه باشد: حمایت در صورتی کار ساز است که از سوی حامی به موقع، به جا و به اندازه اعمال شود.

10- حمایت با «حسن نیت» باشد: حمایت از دیگران به خصوص حمایت اقتصادی اگر با «سوء‌نیت» انجام شود، هرچه هم زیاد باشد مفید و موثر نخواهد بود.

11- از روش‌های حمایتی مناسب استفاده شود: حمایت کلامی مانند (آفرین،حتما می‌توانی، اگر کمک خواستی بگو، نگران نباش و...)حمایت‌های غیرکلامی مانند (سرتکان دادن ، تایید با چشم، ابرو یا دست و...)

12- حمایت نکردن از بد حمایت کردن بهتر است: اگر حامی توانایی حمایت را ندارد و یا شیوه حمایت را نمی‌داند بهتر است اقدامی نکند چون نه تنها مفید و موثر نخواهد بود بلکه ممکن است موجب آسیب به حمایت شونده نیز بشود.

به قول مرحوم دکتر علی شریعتی:

«برای از بین بردن حقی لازم نیست خوب به آن حمله کنی، کافیست که بد از آن دفاع کنی!»

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش روانشناسی روابط اجتماعی سایت آکاایران


تبلیغات