اگر هنوز بزرگ نشدید - آکا

همه ما انسانها در وقایع روزمره و در قبال اتفاقات مختلف از سه لایه شخصیتی که در وجودمان قرار دارد استفاده می کنیم. در مواقعی بخش کودکمان فعال می شود. در مورد موضوع های خاصی والد می شویم. و در مواردی هم بخش بالغ خود را فعال می نماییم. اما اینکه هر کدام از این بخش ها چه ویژگی هایی دارند و رفتار کردن براساس این الگو به چه نتایجی می انجامد. اینکه اصلاً ضروری است تا کدام یک از این بخش ها را پررنگ کنیم و نقشش را پراهمیت سازیم. و یا اینکه چگونه است که برخی افراد کودک محورند و برخی بالغ محور. در هر بخش چه نکاتی می تواند سودمند و چه نکاتی مضر باشد؟ موضوع بحث این مقاله است. در این مطلب سعی می کنیم اطلاعات جدیدی به شما ارائه نماییم تا نقاط ضعف خود و دیگران را بشناسید و نقاط قوت را تقویت کنید.

احساسات ما در پنج سال ابتدائی زندگی به طور کامل ضبط می شود. کودک در کنار هر واقعه یک احساس را می اندوزد و در زمان بزرگسالی آن را بازنوازی می نماید. به این معنا که همان رفتار را با اطرافیان خود مثل فرزندان تکرار و به اجرا در می آورد. فرض کنید کودکی را که در مقابل رفتاری منفی تنبیه می شود. و کودکی دیگر که در کنار رفتاری منفی تنها تذکر می شنود و به یادگیری رفتارهای مثبت و جایگزینی آنها تشویق می شود. فکر می کنید که این دو کودک در آینده چه تفاوت هایی را در چنین مواقعی با یکدیگر دارند؟ احساسشان نسبت به رفتاری خاص چگونه است؟ ریشه بسیاری از رفتارهای ما در بزرگسالی می تواند در خاطرات کودکی ما شناسایی شود. 

احساسات ما در پنج سال ابتدائی زندگی به طور کامل ضبط می شود. کودک در کنار هر واقعه یک احساس را می اندوزد و در زمان بزرگسالی آن را بازنوازی می نماید.

حتماً برای شما پیش آمده که رفتاری از خود را و یا واقعه ای خاص را تکراری می دانید و معتقدید این اتفاق در گذشته برای شما رخ داده است. دلیل این امر آن است که در کودکی در هنگام مشاهده رفتاری از شخص الگو، خود را  در همان نقش و رفتار در بزرگسالی تصور و تجسم نموده اید. بخش کودک شخصیت

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش روانشناسی روابط اجتماعی سایت آکاایران
تبلیغات