ببخشید تا آرام شوید - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد ببخشید تا آرام شوید ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته روابط اجتماعی از سایت خانواده آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

آنهایی موفق اند و از زندگی شان لذت می برند که روحی بزرگ ، غنی و آزاد دارند .

هر گونه وابستگی ذهنی ، جسمی و روحی به کوچک شدن انسانها می انجامد . شما به هر شکلی که به چیزی وابسته باشید یعنی خود را بدون آن کامل حس نمی کنید . حتی اینکه شما هدفدار هستید و به دنبال اهداف خود می روید ، نباید در شما این احساس را  ایجاد کند که زندگی بدون رسیدن به هدف شما ، برایتان کاملاً غیر ممکن است . اینکه می گویند آرزوهای بزرگ ، انسان را خرد می کند ، بخاطر آن است که وابستگی فراوان ایجاد می کند .

 

همانقدر مشتاق و علاقمند به اهداف خود باشید و برای رسیدن به آنها تلاش کنید که آمادگی رها کردن شان را دارید .

یکی از مهمترین چیزهایی که وابستگی ذهنی و عاطفی ایجاد می کند و مانع غنی شدن و آزادی روح می شود ، نبخشودن دیگران است . آنها که نفرتی به دل دارند و کسی یا موضوعی یا خود را نبخشوده اند و یا خاطره تلخی را از ذهن خود دورنمی کنند ،روح خود را اسیر کرده اند .

                     

بخشش لطفی است به خود ، نه به دیگران .

هر کسی و به هر شکلی به شما بدی کرده است ، او را ببخشایید . اگر او لایق بخشیدن نیست ،شما  شایسته رها شدن هستید.

 

 ما با نبخشیدن ، افراد را در ذهن خود زندانی کرده ، با فکر به او ، بزرگش می کنیم و انرژی خود را بیهوده هدر می دهیم ، در حالیکه زندانی های ذهنمون حتی خبر نداشته و ممکن است با خیالی آرام در خانه خود در حال استراحت باشند و ما در حال میگرن گرفتن!.

 

به جای آنکه به آزار روح خود و بی توجهی نسبت به خود ، مشغول شوید و نهال اعتماد بنفس خود را بخشکانید ، او را ببخشایید و رها کنید و حتی در حقش دعای خیر کنید تا روح شما بزرگ و غنی شود؛ 

خود را نیز ببخشایید

 

ببخشید تا آرام شوید
بخشش

این موضوع در مورد خودتان هم صدق می کند. اگر کار خطا یا گناهی مرتکب شده اید نگویید که هرگز خود را نمی بخشم . نبخشودن خود ، یعنی صدها بار آن اشتباه را در ذهن تکرار کردن و صدها بار احساس گناه را در ذهن ، تشدید نمودن و این یعنی کشتن خود به دست خود به فجیح ترین شکل ممکن ! فکر نکنید که نبخشودن خود ، نوعی مجازات است ، این فقط و فقط خودشکنی است و بس . بجای اینطور مجازات کردن خود ، سعی کنیدگذشته ی خود را با روحی آزاد که تنها با بخشودن به دست می آورید ، جبران کنید . آنچه محکوم و بد است ، رفتار بد است نه انسان . انسان ، بالفطره خوب است و پاک . روح الهی در او جریان دارد ، حالا اگر اشتباهی کرد ، باید توبه کند و تصمیم بگیرد تا خطایش را جبران کرده و دیگر آن

را تکرار نکند.

 

از همین روزهای آغازین سال شروع کنید:

بخشودن را تمرین کنید و دیگران را ببخشایید و روح خود را رها کنید . برای رهایی از احساس گناه و بخشیدن دیگران روی یک کاغذ بارها بنویسید . همه را بخشیدم حتی او را که ...، خود را هم بخشیدم و رها شدم . خود و دیگران را کاملاً بخشیدم و چقدر آزاد و رها هستم . سبک شدم . خداوند حتماً مرا می بخشاید .

 

منبع : tebyan.net

ببخشید تا آرام شوید گردآوری توسط بخش روانشناسی روابط اجتماعی سایت آکاایران
تبلیغات