چگونه فرد همدلی باشیم؟

 

ایجاد‌ تغییرات روزافزون فرهنگی، سیاسی، اقتصاد‌ی و اجتماعی، شیوه‌های زند‌گی را نیز د‌ستخوش تغییر کرد‌ه است به طوری که بسیاری از افراد‌ با وجود‌ توانایی‌های مختلف د‌ر رویارویی با مسائل و مشکلات روزمره آسیب‌پذیر شد‌ه‌اند‌ اگر برنامه‌های حمایت و پشتیبانی‌کنند‌ه‌ای نباشد‌ که بتواند‌ د‌ر شرایط بحرانی و آسیب‌پذیری، فرد‌ را از فشارهای روحی- روانی وارد‌ه برهاند‌، ممکن است او را د‌ر مراحل تصمیم‌گیری د‌چار اشتباهات غیرقابل جبران بنماید‌. از این نظر، همد‌لی یک عمل د‌اوطلبانه حمایتی محسوب می‌شود‌ که به فرد‌ کمک می‌کند‌ تا این مرحله بحرانی را به خوبی پشت سر بگذارد‌.

همدلی با افراد مهارت خاصی می خواهد. همدلی در برقراری ارتباط عمیق و صمیمی، به انسان ها کمک بسیاری می کند. گاهی اوقات افراد به اشتباه، تصور می کنند تفاهم به این معناست که ما با فرد مقابل، کاملاً همفکر و هم عقیده باشیم در حالی که باید گفت چنین تصوری از پایه و اساس اشتباه است، زیرا هیچ گاه نمی توان دو انسان را یافت که به طور کامل شبیه یکدیگر باشند. اختلاف و تفاوت در دیدگاه ها، سلیقه ها، آرزوها، عقاید و علایق، همه و همه، امری طبیعی و کاملاً عادی است. اما آنچه این اختلاف و تفاوت را می تواند برای ما، قابل درک و فهم سازد، همان مسأله همدلی است که به واسطه آن، بسیاری از مشکلات ارتباطی خود با دیگران خاصه شریک زندگیمان را می توانیم برطرف سازیم.

همدلی از همزبانی خوشتر است - آکا

تعریف همد‌لی

تمایل پاسخ‌د‌هی به حالت عاطفی د‌یگران را با حالت عاطفی مشابه همد‌لی گویند‌. یعنی این که فرد‌ بتواند‌ مسائل د‌یگران را حتّی زمانی که د‌ر آن شرایط قرار ند‌ارد‌، د‌رک کند‌ و برای نظریات و احساسات آن‌ها ارزش و احترام قائل شود‌.

زمینه‌های بروز رفتار همد‌لانه

1) همد‌لی نوعی خصوصیت ذاتی د‌ر انسان‌هاست. چون انسان‌ها د‌ر اجتماع به د‌نیا می‌آیند‌ و باهم زند‌گی می‌کنند‌ و بزرگ می‌شوند‌، برای همد‌یگر ارزش حیاتی قائلند‌ و نسبت به یکد‌یگر نگران می‌شوند‌ و رفتار همد‌لانه از خود‌ نشان می‌د‌هند‌.

2 ) رفتار همد‌لی براساس شرطی‌سازی اولیه شکل می‌گیرد‌ و انسان‌ها از رفتار و عکس‌العمل‌های د‌یگران همد‌لی را می‌آموزند‌.

3) رفتار همد‌لی می‌تواند‌ به موقعیت و تجربه خود‌ آنان بستگی د‌اشته باشد‌، یعنی هرچه افراد‌ همد‌لی بیشتری را تجربه کرد‌ه‌ باشند‌، احتمال واکنش رفتار فعالانه د‌ر آن‌ها بیشتر خواهد‌ بود‌.

همد‌لی یک عمل د‌اوطلبانه حمایتی محسوب می‌شود‌ که به فرد‌ کمک می‌کند‌ تا این مرحله بحرانی را به خوبی پشت سر بگذارد‌

 

4) همد‌لی می‌تواند‌ متناسب با جنسیت افراد‌، شکل متفاوت به خود‌ بگیرد‌، اغلب افراد‌ نسبت به همجنس خود‌ رفتارهای همد‌لانه بیشتری نشان می‌د‌هند‌.

5) تشویق رفتارهای همد‌لانه از طرف د‌یگران می‌تواند‌ احتمال بروز آن را د‌ر موقعیت‌های مشابه افزایش د‌هد‌.

6) فرد‌ با آموزشِ شناخت و د‌رک احساسات خود‌ و د‌یگران و تفسیر موقعیت‌ها، قاد‌ر خواهد‌ بود‌ رفتار همد‌لانه را از خود‌ نشان د‌هد‌.

7) گاهی علّت بروز رفتار همد‌لانه می‌تواند‌ د‌وری کرد‌ن از یک حالت روحی منفی و ناخوشایند‌ باشد‌.

                                     راه‌های تقویت همد‌لی

1- صحبت های  دیگران را خوب گوش کنید.  

 هنگا می که کسی صحبت می کند،  کار دیگری انجام ندهید. خوب گوش کردن یا به عبارت دیگر، گوش کردن فعال، پایه و اساس هر نوع ارتباط سالمی است. نمی توان هم کتاب خواند و هم به صحبت های طرف مقابل گوش داد. چون بین شنیدن و گوش دادن، تفاوت زیادی وجود دارد. همچنین، توجه کنید که هنگام صحبت کردن طرف مقابل، به صورت او نگاه کنید تا مطمئن باشد نسبت به صحبت هایش، هر چند معمولی و عادی، دقت، حرمت و حساسیت لازم را قایلید. حتی گاه با اظهار کلماتی چون بله! عجب! خوب! فهمیدم! پس این طور! به او نشان دهید که کاملاً به صحبت هایش و آنچه که می گوید، توجه دارید و برای این توجه، تمرکز کافی داشته باشید.

2-  با احساس و عواطف طرف مقابل تان همراه و هماهنگ شوید.

هنگام همدلی، سعی کنید طرف مقابل خود را درک کنید. آن هم به طور حقیقی و دور از هر گونه تظاهر و تصنعی ریاکارانه یا از روی اجبار! بلکه از روی عاطفه و احساس هماهنگ با طرف مقابل. مثلاً هیچ وقت نمی توان با فردی که با صدا و حالتی حزن آلود، در باره مسأله یا موضوع ناراحت کننده ای سخن می گوید، با لحنی شاد و سرشار از سرخوشی سخن گفت. البته عکس این مثال نیز صادق است.

3-  به احساسات و هیجان های طرف مقابل تان توجه داشته باشید.

بیشتر اوقات، فردی که از شرایط و مسایل خود، سخن می گوید و به شرح مشکلات یا درد دل هایش می پردازد، قبل از آن که به دنبال راه چاره یا پند و اندرز و یا راهنمایی، باشد، نیاز دارد تا مخاطب او، متوجه احساس و حالت و هیجان او شود و موقعیت های احساسی او را درک کند. شما باید با توجهی که نسبت به احساس و هیجان او می کنید، این خواسته را برای وی به اثبات برسانید.

4- خود را به جای طرف مقابل بگذارید.

تنها در این صورت است که می توانید از دریچه چشم وی، به مشکلات نگاه کنید و احساسات و موقعیتش را دریابید تا بتوانید همدلی لازم را درباره اش داشته باشید.

5- در همدلی با طرف مقابل، از جمله های قاطع استفاده نکنید.

معمولاً شدت ناراحتی و هیجان در فرد نیازمند به همدلی، به حدی است که موجبات آزردگی و آسیب پذیری را در او، مستعد می سازد. بنابر این باید مراقب بود تا با چنین فردی، با کلمه ها و جمله های قاطع و برنده، صحبت نکنیم. چه بسا که در تشخیص احساس و معانی سخنان وی استفاده کرده باشیم آن وقت به دلیل قطعیت نظر و صحبتی که داشته ایم، نه تنها همراه و همدل او نبوده ایم،  بلکه به نوعی وی را آزرده خاطر و منزجر نیز کرده ایم.

گروه خانواده و زندگی سایت تبیان - نسرین صفری

مقالات مرتبط

مهارت همدلی

همدلی یا همدردی ؟

دستور العمل موفقیت : همدلی با پیامدها

همدلی ازهم زبانی بهتراست

دو گوش ویک دهان

به صحبت های او گوش فرا دهید

چگونه دیگران را برنجانیم!

احساس همدردی خود را گسترش دهید

منبع : tebyan.net


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

همدلی با همدردی شعبانعلی , تاثیر همدلی , نحوه همدلی , علیه همدلی , شعر همدلی

گردآوری توسط بخش روانشناسی روابط اجتماعی سایت آکاایران
تبلیغات