loading...

رفیقان نارفیق

چگونگی برخورد با دوستان ناسپاس

رابطه نزدیک با دوستان به افزایش اعتماد به نفس در افراد منجر می شود و آنها را در مقابل فشار روانی مقاومتر می کند. بدیهی است که وقتی افراد به یکدیگر اعتماد نموده و احساس مشکلات عمیق خود را با یکدیگر در میان بگذارند با بحرانهای زندگی و به خصوص مشکلات شخصی، بهتر کنار می آیند و ....

,روانشناسی روابط اجتماعی

در دوران زندگی، افراد زیادی به روابط خود با دوستان شان ادامه می دهند و طبق بعضی از آمارها زنان خیلی بیشتر از مردان دوستان خود را ملاقات می کنند و در قید و بند این دوستی ها هستند. مردان دوستان نزدیک خود را به اندازه زنان نمی بینند ولی با آنها به فعالیتهای مشترک ادامه می دهند. البته تحقیقات نشان می دهد که هنوز اعضای خانواده مهمترین

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش روانشناسی روابط اجتماعی سایت آکاایران


تبلیغات