لطفا مودب باش!

چگونه بی‌ادبی فرد را با سیاست و تدبیر ابراز کنیم

نکته مهم این است که به یاد داشته باشیم جرات تکرار  این کار را به بقیه ندهیم. به هر حال، شما حق دارید که مدعی شوید و نادرست و غیر قابل تحمل بودن وضعیت موجود را بیان کنید بویژه اگر..........

,روانشناسی روابط اجتماعی

تذکر یک رفتار بی ادبانه به یک دوست، عضو خانواده و یا همکار می تواند یک اقدام  چالش برانگیز باشد. متاسفانه حتی در شرایط و موقعیت های حرفه ای این موضوع نسبتا متداول است که ما در معرض اهانت و بی حرمتی از طرف یکی از همکاران یا اطرافیان قرار گرفته اما روش درست برخورد را نمی دانیم. گاه واکنش افراد عصبانیت افراطی و ابراز اهانت و بی حرمتی بیشتر به طرف مقابل است و گاه با سکوت و عبور از این موقعیت ناراحت کننده مواجه هستیم که مسلما هر دو این واکنشها غیر منطقی و مغایر با اصول ارتباطی است.

وقتی که با بی ادبی مواجه می شویم نکته مهم این است که به یاد داشته باشیم جرات تکرار  این کار را به بقیه ندهیم. به هر حال، شما حق دارید که مدعی شوید و نادرست و غیر قابل تحمل بودن وضعیت موجود را بیان کنید بویژه اگر این بی نزاکتی یک مشکل مداوم و در حال پیشرفت باشد.

لذا برای حل و فصل این مساله توصیه می شود که:

درباره وضعیت موجود با کسی که به او اعتماد دارید حرف بزنید:  اگر مشکل، رفتار بی ادبانه با یک دوست است درباره اش با یک عضو خانوادگی قابل اعتماد و با یک دوست حرف بزنید. احساس تان را بدون قضاوت و هر نوع سوگیری، بیان کنید و هیجانات منفی خود را تخلیه کنید. قبل از اینکه مستقیما با آن شخص حرف بزنید اینکار سبب فرونشستن طوفان هیجانات درونی شما می شود در نتیجه می توانید با متانت و هوشیاری بیشتری و از یک دیدگاه دیگر به موضوع بنگرید و به مشکل نزدیک شوید.

از عبارت " با محبت کردن او را بکشید" استفاده کنید: مبارزه با یک رفتار بی ادبانه با انجام رفتار مشابه (مقابله به مثل) یک روش موثر و مناسب نیست و تنها شرایط ارتباطی تان را بدتر می کند. زمانی که مشغول صحبت درباره یک بی ادبی هستید  تلاش کنید تا حد امکان مۆدب و متین باشید. ممکن است طرف مقابل نداند که رفتارش چطور به نظر می رسد.

صحبتها و نکات خود را با یک روش مۆدبانه و در عین حال مستقیم، سلیس و روشن اظهار کنید:  تنها به این دلیل که آدم با متانتی هستید اصلا دلیل نمی شود که از حق تان دفاع نکنید و مدعی یک همکار یا یک دوست  بی ادب نشوید. به او بگویید که میل دارید با او حرف بزنید. سپس خلاصه گویی کنید (تا حد امکان کوتاه گو باشید) و سراغ اصل مطلب بروید و بگویید که کدام رفتار او شما را ناراحت کرده و چرا؟

آرام باشید و از اعمال نظر شخصی بپرهیزید: اگر طرف مقابل با بی ادبی بیشتر به شما پاسخ داد بسیار مهم است که شما آرام و متین باقی بمانید و بگویید که رفتار بی ادبانه را تحمل نخواهید کرد و ترجیح می دهید موقعی که کمی آرام تر شد با او حرف بزنید.

واکنش خود به بی ادبی و احساس تان نسبت به آن بی ادبی را تغییر دهید تا زمانی که احساس آرامش بیشتری کنید و از رفتار مورد نظر چشم پوشی کنید و یا چند روزی فرد مذکور را به حال خودش رها  کنید. تصمیم بگیرید که اجازه نخواهید داد رفتار بی ادبانه او شما را به دردسر بیندازد و سپس یک فعالیت شاد یا آرام بخش انجام دهید تا از جو موجود خارج شوید. همیشه نزدیک شدن به یک وضعیت این چنین از یک دیدگاه عاقلانه و متین بهتر از عکس العمل خودکار و بدون تفکر به آن است.

گاه واکنش افراد عصبانیت افراطی و ابراز اهانت و بی حرمتی بیشتر به طرف مقابل است و گاه با سکوت و عبور از این موقعیت ناراحت کننده مواجه هستیم که مسلما هر دو این واکنشها غیر منطقی و مغایر با اصول ارتباطی است

نتیجه اینکه:

در جهان امروز نقش احساسات و افکار انسانی در توسعه و تکامل انسان‌ها ، سازمان‌ها و جوامع پررنگ گشته است و برقراری ارتباطات و تعامل مثبت  بین آنها از اهمیت بیشتری برخوردار گشته است. اگر فردی آگاه و توانمند نسبت به برخوردها و ارتباطات نامناسب اطرافیان خود بطور مطلوب و مفید واکنش دهد، از قدرت ابراز وجود و جرات ورزی مطلوب بهره‌برداری کرده است، او به خوبی به نقاط قوت و ضعف طرف مقابل واقف است و درصدد تقویت نقاط قوت و حذف نقاط ضعف ارتباطی برمی‌آید.

در مجموع انسان‌ها نیازمند کسب توانایی در حیطه های جرات ورزی و انتقاد از رفتارهای نامناسب و بی ادبانه هستند. این طرز برخورد ، می تواند ارتباطات و تعاملات انسانی را به سوی تعالی سوق می‌دهد در حالی که واکنشهای پرخاشگرانه یا منفعلانه، روحیه خصومت و پرخاشگری و تضاد را گسترش داده و افراد را به سوی تضاد تعاملی و در نهایت نابودی آنها سوق می‌دهد.

 

 

مریم عطاریان

بخش خانواده ایرانی تبیان

گردآوری توسط بخش روانشناسی روابط اجتماعی سایت آکاایران
تبلیغات