صفحه نخست
اخبار آکانیوز سرگرمی فیلم سلامت آشپزی شیرینی پزی خانه داری خانواده سبز ازدواج کودک داری ورزش بیوگرافی عکس اطلاعات عمومی ایرانگردی جهانگردی تعبیر خواب بازی فرهنگ

سرمایه گذاری در بانک عاطفه

محبت در خانواده از دیدگاه قران و جایگاه محبت در خانواده و کمبود محبت در خانواده و اثرات محبت در خانواده و کمبود محبت در خانواده را در آکاایران ببینید

سرمایه گذاری در بانک عاطفه

سرمایه گذاری در بانک عاطفهآیا به عنوان یک مادر به این فکر افتاده اید در کنار سپرده گذاری در بانک های مختلف برای بهره گیری از خدمات و سوددهی مادی بانکی به این مضمون ]بانک سرمایه گذاری عاطفه[ در بین اعضای خانواده ایجاد کنید؟

 چرا که بهره برداری عاطفی از این بانک منوط به سپرده گذاری محبت و اعتماد از فرد عامل در این بانک است و بهترین عامل برای توسعه این بانک مادر خانواده است.
مادر به عنوان معمار جامعه کوچک خانواده می تواند برای استحکام و ایجاد روابط صمیمانه پایه ریزی اساسی کند تا هیچ زلزله ای نتواند بنیان آنرا ویران کند. اگرچه ممکن است خسارتی در حد ناچیز در بعضی موارد به بنای افراشته وارد شود، برای ایجاد این بانک که یکی از رموز موفقیت خانواده موفق است، داشتن فضایی مناسب، لا زم و ضروری است. برای ایجاد فضای مناسب برای بانک عاطفی باید در و دیوارهای این فضا را با عشق و محبت بپوشانیم تا مراجعین به بهره برداری عاطفی تشویق و ترغیب شوند تا میزان سرمایه خود را بیشتر کنند.
از دیگر ارکان آماده سازی و برقراری ارتباط با مراجعین (فرزندان) درک صحیح و از خودگذشتگی است و این عمل از سودمندترین راهها برای بهره برداری بیشتر می باشد حال می توانیم با باز کردن حساب بانکی عاطفی به عنوان اولین نفر خودی نشان داده و اعضای خانواده خود را در این امر سهیم سازیم.
گام موثر در ایجاد یکپارچگی و همسویی با یکایک افراد خانواده افتتاح این حساب بانکی است. چنانچه بتوانیم میزان اعتماد را در بین افراد خانواده به سطحی برسانیم که از آن سو»استفاده نشود سپرده گذاری عاطفی خوبی انجام دادیم. اگر در بین اعضای خانواده موازنه اعتماد برقرار شد زمینه صحیح ارتباط خانوادگی و اجتماعی ایجاد می شود و مشکلا ت یکی پس از دیگری حل می شود.
در صورت برقراری اعتدال و ارتباط صحیح می توانیم توازن خوبی در حساب بانکی عاطفی خود با هر یک از اعضای خانواده داشته باشیم اگر حساب بانکی عاطفی ما از پشتوانه محکمی برخوردار باشد در مواقع خطر یا به وجود آمدن هرگونه اشتباهی می توانیم با بهره گیری از سرمایه عاطفی جبران آن خسارت را بنماییم ولی اگر نتوانیم با جلب اعتماد و اطمینان اعضای خانواده از پشتوانه عاطفی خوبی برخوردار شویم توازن بین حساب های بانک عاطفه پایین آمده و هیچ گونه ارتباط قابل اعتمادی برقرار نمی شود و دائما زندگی به میدان جنگی شبیه می شود که هرکس برای دفاع از خود مجبور است با برداشت از سپرده گذاری خویش و به کمک آن بجنگد و از اعمال و مقاصد خود دفاع کند.
اگر یک مادر بتواند برای برطرف کردن مشکلا ت مادی فرزندان خویش سپرده گذاری هنگفتی در حساب بانکی ایجاد کند می تواند مهمترین مشکلا ت آنان را نیز با بهره گیری از سپرده گذاری عاطفی حل کند. چرا که مادر به عنوان موثرترین فرد در این بانک است اگر مادر خانواده به عنوان سرمایه گذار اصلی باشد به موقع می تواند در این بانک سپرده گذاری یا برداشت کند. آیا تابحال به عنوان یک مادر تصمیم برای برقراری ارتباط بهتر با فرزندان خویش گرفته اید؟ تا به حال شما به عنوان یک سرمایه گذار سعی در جلب اعتماد فرزندان خود کرده اید؟ آیا احساس امنیت در بین اعضای خانواده شما وجود دارد یا با امر و نهی های بی مورد باعث تخریب عواطف و احساسات فرزندان خویش هستید. انتقاد دائم و سرزنش فرزندان منشا روابط ضعیف عاطفی شما با فرزندانتان می شود.
مادر نباید سعی در تحمیل عقاید خود داشته باشد بلکه با فرهنگ سازی و ایجاد بهترین و بیشترین برخوردهای عاطفی روابط سست و ضعیف را به محکمترین رابطه تبدیل کند. تصمیم های آنی و مغلوب احساسات مادرانه شدن می تواند به این اشتباه دامن بزند.
اگر مادری بتواند در یک زمانی هر روز به جای برداشت عاطفی از بانک با غلبه بر احساسات خویش و طلب صبر کردن از خداوند در روز چندین بار بر این سرمایه عاطفی بیفزاید بی شک می تواند خانواده ای را با پشتوانه عاطفی قوی چنان رهبری کند که هم نزد خداوند و هم در اجتماع از مقام بالا یی برخوردار شود. برای ارتباط خوب با فرزندان اولین فاکتور حلم فراوان است که با توکل به دست می آید.
اگر فرزند شما ناخواسته یا خدای نکرده به عمد بی احترامی به شما کرد یا با گفتن الفاظ نامربوط عواطف شما را برانگیخت به خدا توکل کنید چرا که این یک سپرده گذاری عاطفی است.
عکس العمل معقول شما در قالب یک لبخند یا ابراز اینکه چیزی که گفتی نشنیدم او را شرمنده خواهد کرد و اگر این تعمد مدتی ادامه داشته باشد مطمئنا از این سپرده گذاری خود در آینده به نحو احسن استفاده خواهید کرد.
اگر مادر در حد توان بالا ی خویش درصدد تغییر بعضی از رفتارهای خویش برآید و گاهی اعمال و احساسات خود را با مدیریت صحیح رهبری کند در کوتاه مدت تحول را در فرزندان خویش به وضوح می یابد. مادر یک خانواده باید با ارزش گذاری به نیازهای عاطفی فرزندان از بروز احساسات منفی فرزندان جلوگیری به عمل آورد.
عشق ورزی با شیوه معقول و منطقی یکی دیگر از سپرده گذاری ها در بانک عاطفی ما است. توجه به علا یق فرزندان در چارچوب قوانین حاکم بر خانواده که نشات گرفته از دستورات دینی است می تواند رابطه عمیق تری را بین مادر و فرزندان برقرار کند و اعتماد و عشق را هر روز افزایش بخشد. درست رفتار کردن می تواند حرکات خودخواهانه فرزندان را از بین ببرد و درسی باشد برای زندگی به روش صحیح درآینده.
مهربانی، عذرخواهی، دفاع از حقوق دیگر اعضای خانواده، عفو و گذشت، پایبند بودن به تعهدات جزو اساسنامه و تعهدات هر یک از اعضا است که با تعلیم صحیح و بهره گیری از فرامین خداوند متعال که در قرآن آمده و دستورات پیشوایان دینی ما قابل اجرا است البته ناگفته نماند که کمک پدر خانواده نقش موثری در این تعامل دارد که در بحث های آینده به آن خواهیم پرداخت.

روزنامه مردم سالاری
ویرایش و تلخیص:آکاایران