loading...
آکاایران: در این آموزش برای بافت ساق پا و یا ساق پوش بافتنی زنانه از مدل پیچ استفاده می شود و بلندی آن بستگی به خواست بافنده دارد و محدودیتی ندارد.

ستاره نحوه بافت ساق پا و یا همان ساق پوش بافتنی زنانه با دو میل را برای شما قرار داده است که در آن مراحل بافت کامل و واضح شرح داده شده است. با ما در  آموزش بافت ساق پا زنانه همراه شوید.

جدیدترین مدل

آکاایران: آموزش بافت ساق پا زنانه با میل + جدیدترین مدل های 2017


مهارت های لازم برای بافت ساق پا زنانه مدل پیچ

  • سید: یک دانه اضافه کردن طوری که سوراخ ایجاد نشود.
  • کشبافت: یک دانه زیر- یک دانه رو
  • بافت ساده: یک رج زیر- یک رج رو
  • بافت پیچ


وسایل لازم برای بافت ساق پا زنانه

  • کاموا متوسط
  • میل شماره 4
  • دکمه


روش بافت ساق پا زنانه مدل پیچ

به گزارش آکاایران: برای بافت ساق پا زنانه یا ساق پوش بافتنی، دور مچ پا را اندازه گرفته و متناسب با آن دانه سر اندازید. ما در اینجا 48 دانه سر می اندازیم.

رج 1: همه دانه ها زیر بافته می شوند.

رج 2: همه دانه ها رو بافته می شوند.

رج 3:

7 دانه رو، 2 دانه زیر، 6دانه رو، 2 دانه زیر، 14 دانه رو، 2 دانه زیر، 6دانه رو، 2 دانه زیر، 7 دانه رو

رج 4:

همه دانه ها همان طور که دیده می شود بافته می شوند.

رج های بعدی:

4 رج دیگر را با مدل رج های 2 و 3 ببافید.

رج 9:

7 دانه رو، 2 دانه زیر، 3 دانه را با 3 دانه بعدی جا به جا کرده و سپس 6 دانه را از رو ببافید (مدل پیچ ساده) ، 2 دانه زیر، 14 دانه رو، 2 دانه زیر، 3 دانه را با 3 دانه بعدی جا به جا کرده و از رو ببافید ، 2 دانه زیر، 7 دانه رو.

رج 10:

همه دانه ها همان طور که دیده می شود بافته می شوند.

این مدل را تا جایی که می خواهید بلندی بافت باشد ادامه دهید، سپس دو رج ساده بافی کرده و همه دانه ها را کور کنید.


نکات مورد توجه:

  1. اگر می خواهید ساق پا بافتنی روی ماهیچه ساق پا گشادتر باشد می توانید در این قسمت بین دانه های ساده بافی، دانه اضافه کنید (سید).
  2. برای اینکه بافت ساق پا چسبنده تر باشد می توانید ابتدا و انتهای ساق پوش بافتنی را 6 الی 10 رج کشباف ساده ببافید.
  3. برای زیباتر شدن بافت ساق پا بهتر است از چند رنگ کاموا استفاده کنید.

آموزش بافت 3 مدل شال بافتنی زنانه با دو میل


جدیدترین مدل های بافت ساق پا زنانه


جدیدترین مدل
ساق پا بافتنی زنانه رنگی


جدیدترین مدل
 ساق پا بافتنی زنانه بلند


جدیدترین مدل
 ساق پا بافتنی زنانه چین چین


آموزش مدل بافت ساق دست چین چین با میل


جدیدترین مدل
عکس ساق پا بافتنی زنانه بلند رنگارنگ


جدیدترین مدل
ساق پوش بافتنی زنانه بلند دکمه دار


جدیدترین مدل
ساق پوش بافتنی زنانه مدل دار


جدیدترین مدل
ساق پوش بافتنی زنانه مدل پیچ جغدی


جدیدترین مدل
ساق پوش بافتنی زنانه کوتاه


جدیدترین مدل
ساق پا بافتنی زنانه طرح دار


جدیدترین مدل
ساق پا بافتنی دخترانه طرح دار


جدیدترین مدل
عکس ساق پا بافتنی دخترانه ساده و دلپذیرآموزش مدل های کاربردی بافت با دو میل


جدیدترین مدل
بافت ساق پا زنانه منگوله دار مدل پیچ


جدیدترین مدل
عکس بافت ساق پا زنانه مدل نوین


جدیدترین مدل
عکس بافت ساق پا زنانه کوتاه مدل نوین


جدیدترین مدل
 بافت ساق پا زنانه مدل رنگی نوینبافت 2 مدل ساده دستکش فاقد انگشت

.

منبع : setare.comتبلیغات