آکاایران: عروسی مگان مارکل : طراح ناخن و آرایشگر مگان مارکل چه کسانی بودند؟

عروسی مگان مارکل : طراح ناخن و آرایشگر مگان مارکل چه کسانی بودند؟عروسی مگان مارکل : طراح ناخن و آرایشگر مگان مارکل چه کسانی بودند؟

آکاایران: عروسی مگان مارکل : طراح ناخن و آرایشگر مگان مارکل چه کسانی بودند؟


مگان مارکل Meghan Markle و پرنس هری Prince Harry در روز شنبه 19 می با یکدیگر ازدواج کردند. در این مقاله در مورد آرایشگر و طراح ناخن عروسی مگان مارکل صحبت خواهیم کرد.

طراح ناخن و آرایشگر عروسی مگان مارکل Meghan Markle

لاک ناخن مگان مارکل برای مراسم عروسی اش

مگان مارکل Meghan Markle برای عروسی اش از لاک صورتی کم رنگ از برند Essie استفاده کرد. یکی از قوانی خانواده سلطنتی این است که خانم های خانواده سلطنتی در نباید از لاک استفاده کنند و فقط می توانند از لاک های بسیار کم رنگ آن هم در مراسم های خاص استفاده کنند. همچنین خواهر کیت میدلتون هم برای روز عروسی کیت میدلتون دقیقا از همین رنگ لاک استفاده کرده بود. مگان مارکل مانیکور ناخن هایش را در سالن salon Nails & Brows در لندن انجام داد.

لاک ناخن مگان مارکل برای روز عروسی اش از برند Essie به رنگ صورتی کم رنگ

عروسی مگان مارکل : طراح ناخن و آرایشگر مگان مارکل چه کسانی بودند؟عروسی مگان مارکل : طراح ناخن و آرایشگر مگان مارکل چه کسانی بودند؟

لاک ناخن مگان مارکل از برند Essie به رنگ صورتی کم رنگ

عروسی مگان مارکل : طراح ناخن و آرایشگر مگان مارکل چه کسانی بودند؟عروسی مگان مارکل : طراح ناخن و آرایشگر مگان مارکل چه کسانی بودند؟

لاک ناخن مگان مارکل از برند Essie

عروسی مگان مارکل : طراح ناخن و آرایشگر مگان مارکل چه کسانی بودند؟عروسی مگان مارکل : طراح ناخن و آرایشگر مگان مارکل چه کسانی بودند؟

آرایش مگان مارکل Meghan Markle برای روز عروسی اش

عروسی مگان مارکل : طراح ناخن و آرایشگر مگان مارکل چه کسانی بودند؟عروسی مگان مارکل : طراح ناخن و آرایشگر مگان مارکل چه کسانی بودند؟

مگان مارکل برای روز عروسی اش از مدل مو های بسته ساده استفاده کرد. آرایش مگان مارکل هم در روز عروسی اش بسیار ساده بود و تنها از یک سایه دودی و یک رژ لب صورتی کمرنگ استفاده کرده بود.  همچنین آرایشگر مگان مارکل دنیل مارتین دوست مگان مارکل و آرایشگر برند دیور بود.


.

منبع : seemorgh.com

تبلیغات