برترین ها: مدل موی "نیمه کوتاه" چیست؟ به نظر می رسد این کلمه برای افراد مختلف معناهای متفاوتی دارد، ولی در کل موی نیمه کوتاه از بالای شانه شروع می شود و تا چند سانتیمتر پائین تر از استخوان ترقوه می رسد. اگر تابحال موهایتان را کاملاً کوتاه کرده اید حتماً با این مدل مو آشنا هستید، یعنی زمانی که موهایتان کم کم دارند بلند می شوند و با آنها هیچ کاری نمی توانید بکنید جز اینکه صبر کنید کاملاً بلند و دوباره زیبا شوند. ستاره هایی که در زیر تصاویر آنها را مشاهده می کنید، توانسته اند از عهده درست کردن موهای نیمه کوتاه خود برآیند.

الکسا چانگ
,مدل موهای نیمه کوتاه ستاره ها ستاره ها,مدل مو,مد و زیبایی - تازه های دنیای مد


کری واشینگتن
,مدل موهای نیمه کوتاه ستاره ها ستاره ها,مدل مو,مد و زیبایی - تازه های دنیای مد


الیزابت اولسن
,مدل موهای نیمه کوتاه ستاره ها ستاره ها,مدل مو,مد و زیبایی - تازه های دنیای مد


راشیدا جونز
,مدل موهای نیمه کوتاه ستاره ها ستاره ها,مدل مو,مد و زیبایی - تازه های دنیای مد


اما استون
,مدل موهای نیمه کوتاه ستاره ها ستاره ها,مدل مو,مد و زیبایی - تازه های دنیای مد


اولیویا پالرمو
,مدل موهای نیمه کوتاه ستاره ها ستاره ها,مدل مو,مد و زیبایی - تازه های دنیای مد


لیلی کالینز
,مدل موهای نیمه کوتاه ستاره ها ستاره ها,مدل مو,مد و زیبایی - تازه های دنیای مد


سوفیا بوش
,مدل موهای نیمه کوتاه ستاره ها ستاره ها,مدل مو,مد و زیبایی - تازه های دنیای مد


تاندی نیوتن
,مدل موهای نیمه کوتاه ستاره ها ستاره ها,مدل مو,مد و زیبایی - تازه های دنیای مد


ریچل مک آدامز
,مدل موهای نیمه کوتاه ستاره ها ستاره ها,مدل مو,مد و زیبایی - تازه های دنیای مد


ریس ویثراسپون
,مدل موهای نیمه کوتاه ستاره ها ستاره ها,مدل مو,مد و زیبایی - تازه های دنیای مد


جنیوری جونز
,مدل موهای نیمه کوتاه ستاره ها ستاره ها,مدل مو,مد و زیبایی - تازه های دنیای مد


کریستینا هندریکس
,مدل موهای نیمه کوتاه ستاره ها ستاره ها,مدل مو,مد و زیبایی - تازه های دنیای مد


جسیکا آلبا
,مدل موهای نیمه کوتاه ستاره ها ستاره ها,مدل مو,مد و زیبایی - تازه های دنیای مد


لوسی هیل
,مدل موهای نیمه کوتاه ستاره ها ستاره ها,مدل مو,مد و زیبایی - تازه های دنیای مد

تبلیغات