نقش های طلایی بر النگوهای هاوایی

 آکاایران به نقل از مدآنلاین : پای جواهرات دست ساز که به میان می آید، حرف اول را هنر می زند. جواهرسازان خلاق همه داشته های خود را روی دایره می‎ریزند و با صرف مدت زمانی طولانی، اثری می آفرینند که به واقع اثر هنری است. در اینجا مجموعه ای زیبا از النگوهای باریک سبک هاوایی را می بینیم که هنرمندی جواهرساز، به تمامی در آنها، به تمامی، نمایان است. مهارت طراحان در ایجاد اشکال زیبا از یکسو و زیبایی خیره کننده نقش ها از سوی دیگر، باعث می شود تا به آفریننده چنین نقش هایی آفرین گفت. هنرمندی طراح در این جواهرات به گونه ای اعجاب انگیز است که  این جواهرات را می توان با آثار حکاکی و قلم زنی ایرانی  برابر دانست. 

 نقش های طلایی بر النگوهای هاوایی

 نقش های طلایی بر النگوهای هاوایی

 نقش های طلایی بر النگوهای هاوایی

 نقش های طلایی بر النگوهای هاوایی

 نقش های طلایی بر النگوهای هاوایی

 نقش های طلایی بر النگوهای هاوایی

 نقش های طلایی بر النگوهای هاوایی

 نقش های طلایی بر النگوهای هاوایی

منبع : modeonline.irتبلیغات