به این علت نبایدکتاب های خودآموز بخوانید؟ -آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد به این علت نبایدکتاب های خودآموز بخوانید؟ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته روانشناسی فردی از سایت خانواده آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

آکاایران: به این علت نبایدکتاب های خودآموز بخوانید؟

آکاایران: به این علت نبایدکتاب های خودآموز بخوانید؟

روانشناسی

محققان در بررسی اثربخشی کتاب های خودآموز دریافتند که خوانندگان این کتاب ها حساسیت بیشتری نسبت به استرس داشته و نشانه های افسردگی در آنها بالاتر است.

محققان در بررسی اثربخشی کتاب های خودآموز دریافتند که خوانندگان این کتاب ها حساسیت بیشتری نسبت به استرس داشته و نشانه های افسردگی در آنها بالاتر است. سونیا لوپین، از محققان دانشگاه مونترال کانادا در مصاحبه ای گفت: «در سال ۲۰۰۹، فروش کتاب های خودآموز در ایالات متحده از مرز ۱۰ بیلیون دلار گذشت. این میزان فروش نشان می دهد که کتاب های خودآموز تاثیر قابل توجهی بر خوانندگان خود می گذارند». به گفته کاترین ریموند، نویسنده اصلی این مطالعه و استاد دانشگاه مونترال کانادا، نتایج به دست آمده نشان می دهند که خوانندگان کتاب های خودآموز در مواجهه با شرایط استرس زا کورتیزول (هورمون استرس) بیشتری ترشح می کنند. در برخی از خوانندگان نیز نشانه های افسردگی مشاهده شده است.
در این مطالعه ۳۰ نفر شرکت داشتند که نیمی از آنها از خوانندگان کتاب های خودآموز بودند. اعضای تیم در تحقیقات خود به بررسی چند عامل مهم از قبیل واکنش به استرس (سطح کورتیزول بزاقی)، نظم و انضباط، برونگرایی، هم ذات پنداری، ثبات عاطفی، اعتماد به نفس و نشانه های افسردگی در شرکت کنندگان پرداختند. شرکت کنندگانی که از خوانندگان کتاب های خودآموز بودند، به دو دسته مجزا تقسیم شدند: گروهی به خواندن کتاب های مسئله محور و گروه دیگر به خواندن کتاب های رشد محور تمایل داشتند. «شما قوی تر از آن هستید که فکر می کنید» و «چگونه نگرانی را کنار بگذاریم و زندگی کنیم»، دو نمونه از مهم ترین کتاب های خودآموز رشد محور هستند. «چرا همیشه برای شما اتفاق می افتد؟» و «چطور می توانم ببخشمت؟: شهامت بخشش و آزادی انجام این کار» نیز از جمله کتاب های خودآموز مسئله محور هستند.
به گزارش آکاایران: نتایج به دست آمده نشان می دهند که خوانندگان کتاب های خودآموز مسئله محور بیشتر با علائم افسردگی مواجه می شوند. این در حالی است که خوانندگان کتاب های خودآموز رشد محور عمدتا با افزایش واکنش های استرسی روبرو می شوند.
(

.

منبع :

به این علت نبایدکتاب های خودآموز بخوانید؟ گردآوری توسط بخش روانشناسی فردی سایت آکاایران
تبلیغات