آیاآداب معاشرت با پزشک را میدانید
 
بعضی از پزشکان خیال می کنند اگر نسخه های شان را خواناتر بنویسند، اثر آن کمتر می شود!
زمانی که نزد پزشک می روید، روی یک ورق کاغذ تمام نکات بیماری تان را از قبل یادداشت کنید تا به معاینه و تشخیص سریع کمک کرده باشید.
به دلیل اینکه خط پزشکان کمتر قابل خواندن است به دستورات آنها در مورد مصرف داروها خوب گوش دهید تا اشتباهی پیش نیاید. زیرا می گویند پزشک تنها شخصی است که می تواند اشتباهاتش را دفن کند.
وقتی نزد یک پزشک می روید متوجه باشید که شما تنها بیمار او نیستید و دیگران در اتاق انتظار لحظه شماری می کنند. حتی اگر عموزاده دکتر هستید نیز وقت او را زیاد نگیرید.
اگر از پزشک وقت گرفته اید در وقت معین نزد او باشید حتی اگر منشی مجبور باشد کسان دیگری را قبل از شمابه اتاق معاینه بفرستد...

در مطب دکتر و مجامع عمومی دیگر، وقتی روزنامه یا مجله ای را ورق زدید و مطالعه کردید آن را مرتب کرده و در جای خود بگذارید. به این ترتیب کسانی که شاهد شما هستند پی به ادب و نظم و ترتیب شما خواهند بود.
سودمندترین داروها، رها کردن آرزوهاست.
اگر برای معاینه نزد پزشک می روید حتما از قبل حمام بگیرید. لباس های زیرتان را عوض کنید لباس ساده وراحتی بپوشید تا در موقع معاینه وقت دکتر گرفته نشود و شما نیز به دردسر نیفتید. اگر خانم هستید بدون آرایش باشید تا پزشک از رنگ رخساره خبر از سر درون تان بگیرد و به هر حال این را بدانید که اگر چه پزشکان با تمام اعضای بدن ما آشنایی دارند ولی درحقیقت نمی دانند کسی که در این بدن زندگی می کند چگونه موجودی است!
سلامتی تاجی است که بر سر افراد سالم قرار دارد ولی فقط افراد بیمار هستند که این تاج را می بینند. اگر روانکاوتان در موقع گوش دادن به درد دل شما به خواب رفت، برای بیدار کردنش یک ترفند جالب وجود دارد به آهستگی در کیف پولتان را باز کنید!
وقتی در یک میهمانی به پزشکی برمی خورید که یکی از مدعوین است، دردهای تان را به یاد نیاورید. آخر او هم برای چند ساعت تغییر زندگی ولذت بردن از اوقاتش به میهمانی آمده است.
و اما در مورد پزشکان بد نیست بشنوید که:
یک پزشک جراح، جراحی می کند ولی طبابت نمی داند یک پزشک داخلی، طبابت می کند ولی جراحی نمی داند. یک پزشک روانکاو، نه طبابت می کند و نه جراحی، فقط یک آسیب شناس (پزشک قانونی) است که هم طبابت می داند و هم جراحی می کند، ولی دیگر خیلی دیر شده است.
 
منبع:ویستا
ویرایش وتلخیص:آکاایران