آیا میدانید آدم های پولدار چه عادت های مشترکی دارند

آکاایران: عادات روزانه پولدارها و غیرپولدارها به شدت متفاوت است آدم های پولدار و ثروتمند عادت هایی دارند که ممکن است برای شما هم جالب باشد. در ادامه این بخش از آکاایران 9 عادت مشترک آدم های پولدار را به شما می گوییم.

امرسون کبیر می گوید، به من بگو چطور می اندیشی تا به تو گویم تو که هستی. بطور مشخص در تمام کتاب های رموز کامیابی و کسب ثروت به اهمیت تفکر مثبت و منفی پرداخته شده است از این رو می توان با آگاهی از چگونگی اندیشه افراد جامعه، تا اندازه زیادی وضعیت معاش و زندگی آنها را نیز حدس زد. بیخود نیست که افراد پولدار رفتارهایی شبیه به هم داشته و افراد فقیر نیز از یک سبک زندگی و افکار پیروی می کنند.

«تام کارلی»، محقق آمریکایی برای مدت پنج سال، عادات روزانه ۲۳۳ پولدار و ۱۲۸ فرد با وضع خراب مالی را دنبال کرد و کتاب پرفروش Rich Habits را نوشت. او در این کتاب ۲۰۰ رفتار مشترک میان پولدارها را شناسایی می کند و توضیح می دهد که عادات روزانه پولدارها و غیرپولدارها به شدت متفاوت است و با توجه به عادات روزانه یک شخص می توان وضعیت مالی اش را پیش بینی کرد. او در تحقیقات خود درباره طبقه پولدار نوشته: «جالب این جاست که ۸۵ تا ۸۸ درصد میلیونرهای آمریکایی پولدارهایی خودساخته و نسل اولی هستند.»

آیا میدانید آدم های پولدار چه عادت های مشترکی دارند

  عادت مشترک آدم های پولدار چیست؟

  • حدود ۶۷ درصد پولدارها اهداف شان را روی کاغذ می آورند و فقط ۱۷ درصد بی پول ها از این کارها می کنند.
  • حدود ۸۰ درصد پولدارها روی «یک» هدف مشخص تمرکز کرده اند و فقط ۱۲ درصد بی پول ها چنین کاری می کنند.
  • حدود ۷۶ درصد پولدارها چهار روز در هفته ورزش می کنند ولی ۲۳ درصد بی پول ها اهل ورزش مرتب هستند.
  • حدود ۸۰ درصد پولدارها به دیگران زنگ می زنند تا تولدشان را تبریک بگویند ولی فقط  ۱۱ درصد بی پول ها چنین کاری می کنند.
  • حدود ۶۳ درصد پولدارها موقع رفتن سر کار به کتاب های صوتی گوش می دهند ولی فقط ۵ درصد بی پول ها چنین عادتی دارند.
  • حدود ۸۱ درصد پولدارها کارهایی را که باید در طول روز انجام بدهند، فهرست می کنند ولی فقط ۱۹ درصد بی پول ها to-do list دارند.
  • حدود ۷۰ درصد پولدارها روزانه کمتر از ۳۰۰ کالری هله هوله (junk food) مصرف می کنند و حدود ۹۷ درصد بی پول ها روزانه بیشتر از ۳۰۰ کالری هله هوله می خورند.
  • حدود ۶۳ درصد والدین پولدار، بچه هایشان را مجبور می کنند که ماهی دو جلد یا بیشتر کتاب غیرداستانی بخوانند و فقط ۳ درصد بی پول ها چنین عادتی دارند.
  • حدود ۸۸ درصد پولدارها روزی نیم ساعت یا بیشتر را به مطالعه با هدف کاری یا آموزشی می گذرانند و فقط ۲ درصد بی پول ها چنین عادتی دارند.گردآوری توسط بخش روانشناسی فردی سایت آکاایران

تبلیغات