مدل ابرو بر اساس فرم صورت

آکاایران: انتخاب مدل ابرو بر اساس فرم صورت شما

آکاایران: اگر می خواهید زیبایی صورت و ابروهایتان دوچندان شود بهتر است مدل آن را بر اساس فرم صورت خود انتخاب کنید.

برای هماهنگ کردن مدل ابرو با فرم صورت، 6 فرم صورت تعریف می شود. این فرم ها عبارتند از : صورت بیضی، صورت کشیده، صورت گرد، صورت مثلثی، صورت قلبی و صورت الماسی.

از تصاویر کمک بگیرید و بنابر فرم صورت تان، مدل ابروی تان را انتخاب کنید.

مدل ابرو بر اساس فرم صورت

مدل ابروی مناسب برای صورت بیضی، کشیده و گرد

 

مدل ابرو بر اساس فرم صورت

مدل ابروی مناسب برای صورت مثلثی، قلبی و الماسی

 

.

منبع : taknaz.ir


تبلیغات