سایت آرایشگری در این مقاله آرایش گام به گام آرایش لب همراه با تصویر و توضیح برایتان قرارده است برای خانم هایی که به دنبال زیبایی هر چه بیشتر لبان خود می باشند.

‏1. برای آرایش لب ها از خط لب حتما استفاده نمایید تا مرزی را که با ید رژ لب بزنید معلوم شود.‏
نکته : قبل از شروع کار بهتر است لبها را کمی مرطوب نمایید تا از حالت ضمختی خارج شود.‏
‏2. با یک مداد کاملا تیز، خط هفت لب بالا را ترسیم نمایید.‏
‏3. حالا نوبت به مرکز خط لب پایین می باشد.‏
‏4. خط گوشه های لب را ترسیم نمایید.‏
با این کار ها شما مرز لب خود را مشخص نموده اید.‏
‏5. کلیه خطوط را به یکدیگر متصل نمایید بدین روش که خطوط را گوشه لب شروع نموده و به مرکز برسانید.‏
‏6.با استفاده از قلم لب کمی خط ترسیم شده رابه داخل لب پخش نمایید.‏
‏7.با استفاده از رژ لب فقط قسمت لب بالا و پایین را رنگ آمیزی نمایید.‏
‏8. رژ را از گوشه های لب به مرکز حرکت داده تا لب هایتان رنگ بگیرند.‏
‏9. در پایان با استفاده از براق کننده لب جلوه بیشتری به لبان خود بدهید.‏