لب دلپذیر تعریف کننده زن می باشد و در این مقاله سایت آرایشگری به شما کمک می کند تا به این ویژگی مهم با نحوه آرایش ‏زیر دست پیدا کنید.‏
مرحله اول : فرم دادن به لب با استفاده از خط لب
از گوشه دهان شروع کرده و محدوده لب خود را مشخص نمایید و برای جلوه بیشتر بهتر است از خط واقعی لب خود کمی ‏بیرون تر در نظر بگیرید.‏
نکته : لب از جمله اعضای صورت می باشد که سریع خشک می شود پس قبل از شروع هر کاری آن را مرطوب کنید.‏
مرحله دوم : رنگ کردن لب با ظرافت
برس لب را به رژ آغشته کرده و از مرکز لب پایین شروع نموده و به سمت طرفین رنگ نمایید.بعد از پایان کار با مالیدن دو ‏لب به یکدیگر به لب بالا رنگ دهید. توجه داشته باشیدکه گوشه های لب حتما رنگ گرفته باشد و بهتر است از برس ب ‏استفاده نمایید.‏
نکته : جهت ماندگاری رژ از دستمال کاغذی استفاده نمایید تا رنگ های رژ کاملا به خورد لب برود.‏
مرحله سوم : اضافه کردن برق لب
برای نشان دادن پر بودن و برجشته نمودن لب از براق کننده استفاده کنید و توصیه می شود فقط مرکز لب را آغشته نمایید با ‏این کار نور منعکس شده از این بخش لب، آن را کاملا برجسته نشان خواهد داد.‏