اگر به دنبال چهره ای گرم برای صورتتان هستید با کمی آرایش می توانید به این ویژگی دست پیدا کنید به شرطی که طبق مراحلی که سایت آرایشگری در اختیارتان قرار میدهد عمل نمایید:

گام اول : نیاز به یک سایه قهوه ای مسی براق دارید تا بالای چشمتان را به صورت بیضی به این سایه اغشته نمایید .

گام دوم : خط چشم نازکی از همان سایه در پایین چشمتان ترسیم نمایید.

گام سوم : با استفاده از رنگ صورتی براق در قسمت داخلی چشمتان، تقریبا خط چشم پایین، سایه ملیحی بزنید.

گام چهارم : سایه قبلی چشمتان را با سایه قهوه ای شکلاتی مات به همان حالت بیضی ترکیب نمایید .

گام پنجم : با کمک مداد چشم سیاه - قهوه ای یک خط چشم نازک ترسیم نمایید.

گام ششم : خالا نوبت به استفاده از فرمژه و پس از آن ریمل میباشد.

گام هفتم : پیشانی ،گونه ها و چانه تان را به کمک نوک انگشتانتان به کرم مرطوب کننده آغشته نمایید.

مرحله هشتم : برای حذف کرم های اضافی فاقد اینکه در آرایشتان تغییری ایجاد شود دستمال کاغذی را برروی صورتتان بگذارید.

مرحله نهم : گونه هایتان نیازبه رژ گونه داشته و با کمک انگشتان تا روی استخوان گونه ر ابه رژ گونه آغشته نمایید.

مرحله آخر : از رژ لب براق استفاده نموده و آرایش خود را تکمیل نمایید.