خط لب در آرایش لب بسیار تاثیر گذار می باشد و با رعایت یکسری نکات ویژه می توانید لب های خود را دلپذیر تر از آنچه هست نشان دهید. سایت آرایشگری یکسری از این نکات را برای شما عنوان میکند.

  • یکی از روش های بزرگ کردن لب استفاده از خط لب می باشد میتوانید آن را کمی بالاتر خط لب خود ترسیم کنید.
  • دلیل استفاده از خط لب برجسته کردن و بزرگ کردن آن می باشد و در صورتی که از رنگ متضاد لب خود استفاده نمایید در این مورد موفق نخواهید بود.
  • هرچه مداد لبی که استفاده می کنید نرم تر باشد بهتر است و توصیه می شود از مداد های مومی استفاده کنید که به آرامی بروی لب حرکت کرده و باعث ایجاد زخم نمی شود.
  • مداد لب های مات بهتر از براق ها پاک می شود و در صورتی که در زمان طراحی لب دچار مشکل شدید براحتی می توانید آ« را ترمیم نمایید.
  • برای خط لب از اطراف لب شروع کرده و سپس قسمت های داخلی.
  • مرز تمام لب خود را ترسیم نمایید تا در صورتی که رژ لبتان پاک شد همچنان مرز لبتان معلوم باشد.

نکات مهم در خصوص خط لب