استفاده از رژ مهمترین قسمت صورت است که سایت آرایشگری در این مقاله شما را با یک نکته خاص در خصوص استفاده از رژ روبرو می کند.

در آرایش مخصوصا در کانتورینگ این گونه یاد گرفته اید و خوانده اید که با استفاده از رنگ تیره می توانید برجستگی ها را کمتر و درواقع نواحی از صورتتان را که میخواهید کمتر به چشم بیاید با استفاده از رنگ های تیره مخفی نگه دارید اما در مورد رژ اینگونه نبوده و دقیقا برعکس عمل میک ند و اگر شما از آن دست خانم ها می باشید که می خواهید سایز لب هایتان را از آنچه که هست کوچکتر نشان دهید پیشنهاد می کنیم از رنگ های روشن استفاده نمایید و این را هم بدانید در فصول سرد سال مانند زمستان بهترین رنگ ممکن که می توانید استفاده نمایید قرمز میباشد اما تیرگی و روشتی آن با درشتی و باریکی لبهایتان ارتباط مستقیم دارد.

نکته : لب های باریک از رنگ رژ تیره استفاده نمایند.