8 حقیقت خط چشم
آرایش هر جزء صورت برای خودش قواعد خاصی دارد که سایت آرایشگری راهنمایی های مفیدی را به شما ارائه میدهد.‏
‏1. خط چشم سفید چشمان شما را همیشه روشن و بیدار نشان میدهد. مواقعی که خسته هستین بجای مداد مشکی از مداد سفید ‏استفاده کنید اینگونه نسبت به دیگر روزها علاوه بر متفاوت بودن، چشمهای شفاف تری خواهید داشت.‏
‏2. با خط چشم تیره از چشمانتان در برابر اشعه های خشن خورشید محافظت نمایید. البته هیچ گونه جایگزینی برای ‏SPF‏ ‏موجود نیست.‏
‏3. دنباله خط چشم بالا و پایین خود را بکشید اما استفاده از رنگ های متضاد در کنار هم جلوه بیشتری به چشمانتان می ‏دهد.‏
‏4. با استفاده از گوش پاک کن خطاهای خط چشمی را از بین برده و سعی کنید هیچ چیزی را به جا نگذارید.‏
‏5. به جای خط از نقطه استفاده نموده و با استفاده از قلم نرم کاملا خط چشمتان را پوشش دهید.‏
‏6. شما می توایند بیش از یک خط چشم در زنگ های مختلف استفاده نمایید.‏
‏7. زیاد خط چشم کشیده شده را دستکاری نکنید. استفاده از یک مداد کمتر در طراحی چشم موثرتر است.‏
‏8. خط چشم را در دو مرحله بکشید. مرحله اول از گوشه داخلی تا وسط و مرحله دوم از وسط چشم به گوشه بیرونی چشم و ‏دنباله نهایی آن.‏