آموزش گام به گام آرایش
یکی از سخت ترین قسمت های آرایش طراحی ابرو ها به گونه ای که حالت تقارن دارا باشند و این کار ساعت ها وقت شما را ‏میگیرد و در آخر ممکن است رضایت شما را هم جلب نکند.‏
سایت آرایشگری به شما آموزش می دهد چه جوری ابروهای کلاسیک داشته باشید و با یک سری ترفند های کوچک مطمئن ‏شوید خطوطی بی عیب و نقص ترسیم میکنید.‏
شما با استفاده از این روش براساس فرم صورتتان می توانید ابرو های خود را نازک یا ضخیم ترسیم کنید ‏
‏1.‏ در ابتدا به یک قلم موی نازک نیاز دارید و به صورت مستقیم و به طرف بالا در کنار سوراخ بینی خود قرار دهید. ‏انتهای قلم محل شروع ابروی شما نشان میدهد.‏
‏2.‏ فوت و فن این طراحی استفاده از مداد سفید است. با ترسیم خوطی با استفاده از مداد سفید از آن به عنوان راهنما می ‏توانید استفاده کنید. پس محل شروع ابرو خود را با مداد علامت گذاری کنید.‏
‏3.‏ در حالی که انهتی مداد در کنار سوراخ بینی میباشد یه گونه ای آن را بچرخانید که انتهای دیگر آن از مرکز عنبیه ‏چشمتان عبور کندو این جایی است که باید خط دوم را علامت بزنید.‏
‏4.‏ در همان حالت دوباره مداد را چرخانده به گونه ای که از گوشه چشم شما عبور کند .‏
‏5.‏ به تصویر توجه کنید، شما باید 3 خط بر روی ابرو خود کشیده باشید.‏
‏6.‏ نیاز به پودر ساه و قلم موی نازک زاویه دار دارید.‏
‏7.‏ از انتهای ابرو شروع کرده از قوس ابرو که علامت گذاشته اید تا انتهای ابرو که علامت گذاشته خطی ترسیم نمایید.‏
‏8.‏ حالا باید یه خط از ابتدای ابرو علامت گذاری شده تا علامت قوس ابرو رسم کنید.‏
‏9.‏ برای قسمت زیرین ابرو از ابتدا تا قوس ابرو خطی دیگر ترسیم کنید.‏
‏10.‏ قلم مو را به صورت عمودی در دست گرفته و قسمت تاج ابرو را با سایه پر کنید.‏
‏11.‏ ابرو را خود را به سمت بالا برس کنید.‏
‏12.‏ با استفاده از گوش پاکن خطوط سفید باقیمانده را پاک کنید.‏
ابرو دیگر خود را با استفاده از خطوط راهنما ترسیم کنید و مطمئن باشید متقارن خواهند شد.‏