آکاایران: مدل بافت موی کنار سر و بافت موی تیغ ماهی

بافت موی تیغ ماهی

آکاایران: مدل بافت موی کنار سر و بافت موی تیغ ماهی

مدل بافت موی آفریقایی پشت سر

بافت موی تیغ ماهی
بافت موی تیغ ماهی
بافت موی تیغ ماهی

بافت موی تیغ ماهی

مدل بافت مو دخترانه آفریقایی

بافت موی تیغ ماهی


معرفی چند مدل بافت موی رایج زنانه

مدل بافت آفریقایی

موهای تان پس از این بافت، شکلی لوله لوله به خود می گیرد و شبیه موی سوخته بافته شده می شود. این مدل مو بیشتر در کشورهای آفریقایی مُد است و بافت سنتی مردم این سرزمین است.

مدل بافت موی کنار سر و بافت موی تیغ ماهی

.

منبع : campfa.ir


تبلیغات