آموزش بافت مو (مدل فرانسوی)

آکاایران: آموزش بافت مو (مدل فرانسوی)

آکاایران: این مطلب  در مورد بافت های اروپایی است . اروپایی ها نسبت به سایر ملل در مورد بافت هاو تنوع آنها از ذوق و سلیقه ی بیشتری برخوردار بوده اند ؛که در ادامه مطلب می توانید خودتان موهایتان را فرانسوی ببافید.

از جایی که می خواهید بافت را شروع کنید دسته ای مو بردارید . بهتر است با دو انگشت نشانه دسته ی مو را به شکل V جدا کنید بطوری که انتهای تیز آن به طرف عقب سر باشد.

آموزش بافت مو (مدل فرانسوی)

مو را به سه قسمت مساوی تقسیم کنید و یک بافت از رو بزنید .

آموزش بافت مو (مدل فرانسوی)

هر سه رشته را با کمک انگشتان دست چپ خود نگه دارید .

آموزش بافت مو (مدل فرانسوی)

آموزش بافت مو (مدل فرانسوی)

ابا انگشت نشانه ی دست راست تکه ی کوچکی از مو را از سمت راست سر برداشته و آن را به رشته ی سمت راست اضافه کرده و یک بافت ساده بزنید .

آموزش بافت مو (مدل فرانسوی)

با کمک انگشتان دست راست رشته ها را نگه دارید .

آموزش بافت مو (مدل فرانسوی)

یک دسته مو از سمت چپ سر برداشته و به رشته ی سمت چپ اضافه کنید .

آموزش بافت مو (مدل فرانسوی)

یک بافت ساده از رو بزنید . و همینطور دو باره  مو را با انگشتان دست چپ نگه دارید .

آموزش بافت مو (مدل فرانسوی)

باز از سمت راست یک تکه مو برداشته و به رشته ی سمت راست اضافه کنید

آموزش بافت مو (مدل فرانسوی)

و یک بافت ساده از رو بزنید . دوباره با انگشتان دست راست رشته ها را برداشته

آموزش بافت مو (مدل فرانسوی)

دسته ای از سمت چپ سر جدا کرده و به رشته ی سمت چپ اضافه و یک بافت ساده می زنید.

آموزش بافت مو (مدل فرانسوی)

این کار را تا آنقدر ادامه دهید که دیگر نتوانید از دو طرف سر تکه های مو را به بافت اضافه کنید .و ادامه ی مو را بافت ساده بزنید.

آموزش بافت مو (مدل فرانسوی)

وقتی قدری مو را بافتید . با دست راست آن را به سمت جلوی صورت بیاورید تا کنترل بهتری بر روی بافت داشته باشید .

آموزش بافت مو (مدل فرانسوی)

از بالای شانه ی راست آن را به سمت خود بکشید و به بافتن ادامه بدهید

 

ادامه ی بلندی مو را ببافید.

آموزش بافت مو (مدل فرانسوی)

نحوه ی کنترل بافت کاملا در شکلها نشان داده شده است

انتهای بافت را با کش بافت ثابت کنید .

بفرمائید این هم یک بافت فرانسوی دلپذیر که خودتان بافته اید.

آموزش بافت مو (مدل فرانسوی)

منبع: زیباشو دات کام

.

منبع : banookade.ir


تبلیغات