بافت مو تیغ ماهی

آکاایران: مدل بافت مو تیغ ماهی فرانسوی مناسب برای باشگاه

آکاایران: مدل بافت مو تیغ ماهی فرانسوی مناسب برای باشگاه

خانم ها وقتی باشگاه می روند در رابطه با موهای بلند خود مشکل دارند و چاره کار هم مدل بافت مو است که مدل تیغ ماهی بهترین ایده برای باشگاه است.وقتی با خودت عهد می بندی که بهتر از قبل تمرین های باشگاه را ادامه بدهی، با یکسری تغییرات کوچک انگیزه بیشتری برای این کار پیــدا می کنی. تغییراتی مثل یک مدل بافت دلپذیر که هم موهای شما را هنگام تمرین ثابت نگه می دارد و هم به زیبایی و جذابیت شما می افزایــد. این مدل بافت دلپذیر را فقط در چهار مرحله می توان بافت.

بافت مو تیغ ماهی

مرحله اول

در ابتدا موها را از بالای یکی از ابروها تقسیم کرده و به یک طرف بریزیــد و با گیره آن را ببندیــد. “اگر موها را مرتب تقسیم کنیــد مدل بافت زیباتر می شود” دو دسته مو را جدا کرده و شروع کنیــد به مدل بافت تیغ ماهی. برعکس بافت معمولی که از رو بافته می شود آن را از زیر ببافیــد و همینطور که بافت را انجام می دهیــد دسته های مو را به آن اضافه کنیــد.

بافت مو تیغ ماهی

مرحله دوم

همینطور به بافت ادامه دهیــد تا به قسمتی که می خواهیــد موها را دم اسبی ببندیــد برسیــد از اینجا به بعد مدل تیغ ماهی معمولی ببافیــد.

بافت مو تیغ ماهی

مرحله سوم

موی دم اسبی بایــد دقیقا از جایی شروع شود که مدل بافت شما از حالت بافت رو به حالت بافت عادی تغییر کرده است. بایــد آن را با دو کش مو ببندیــد تا محکم شود و هنگام تمرین باز نشود. برای اینکه بافت بزرگ تر و پرتر نشان داده شود از لبه های بافت بگیریــد و بکشیــد.

بافت مو تیغ ماهی

مرحله چهارم

با استفاده از بابلیس چند دسته مو را فر کنیــد تا موهایی که دم اسبی بسته ایــد زیباتر شود.

بافت مو تیغ ماهی

بافت مو تیغ ماهی

مدل مو تیغ ماهی

بافت مو تیغ ماهی

بافت مو تیغ ماهی

آموزش بافت مدل مو تیغ ماهی

.

منبع : niksho.com


تبلیغات