آکاایران: به بقیه آرایش های صورت شما هماهنگی می دهد

آرایش

آکاایران: به بقیه آرایش های صورت شما هماهنگی می دهد

رژ گونه پس از اتمام آرایش صورت شما و در آخرین مرحله انجام می شود چون به عنوان آخرین حرکت آرایشی به بقیه آرایش های صورت شما هارمونی (هماهنگی) می دهد.از رژ گونه ای که مناسب آرایش صورت شماست استفاده کنید.هر چه رژگونه شما تیره تر باشد مصنوعی تر به نظر خواهد رسید.رژگونه چیزی است […]
رژ گونه پس از اتمام آرایش صورت شما و در آخرین مرحله انجام می شود چون به عنوان آخرین حرکت
آرایشی به بقیه آرایش های صورت شما هارمونی (هماهنگی) می دهد.از رژ گونه ای که مناسب آرایش صورت شماست استفاده
کنید.
هر چه رژگونه شما تیره تر باشد مصنوعی تر به نظر خواهد رسید.رژگونه چیزی است که شما نباید آنرا با
چیز دیگری ترکیب کنید .
رژگونه به شکل های پودر، ژل و کرم عرضه می شود.
پودر راحت ترین فرم استفاده را دارد.
مخصوصا برای کسانی که در آرایش حرفه ایی نیستند.
فرم ژل و کرم رژگونه ها ماندگاری بیشتری در طی روز دارند و ظاهری بشاش و با طراوت به صورت
می دهد.
.

منبع : persianv.com


تبلیغات