آکاایران: آرایش مدت طولانی بر روی صورت شما بماند

آرایش

آکاایران: آرایش مدت طولانی بر روی صورت شما بماند

پس از اتمام آرایش می توانید از اسپری های فیکس کننده آرایش نیز استفاده کنید.این اسپری ها باعث می شود آرایش مدت طولانی تری بر روی صورت شما بماند.
پس از اتمام آرایش می توانید از اسپری های فیکس کننده آرایش نیز استفاده کنید.
این اسپری ها باعث می شود آرایش مدت طولانی تری بر روی صورت شما بماند.
.

منبع : persianv.com


تبلیغات