آکاایران: روش درست کردن مو به شکل پاپیون و به صورت قدم به قدم

مدل موی پاپیونی

برای درست کردن این مدل ابتدا دو قسمت از موهای کناری خود را مطابق تصویر 1 جدا کنید.

هر دو را کنار هم قرار داده و مانند تصویر 3 ببندید.

موی بسته شده را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید و قسمتی از موهای میانی را برداشته و به وسط پاپیون ببرید.

می توانید از سنجاق سر برای محکم نگه داشته شدن پاپیون استفاده کنید

آموزش درست کردن موی پاپیونی

آکاایران: آموزش درست کردن موی پاپیونی

آموزش درست کردن موی پاپیونی

آموزش درست کردن موی پاپیونی

آموزش درست کردن موی پاپیونی

آموزش درست کردن موی پاپیونی

آموزش درست کردن موی پاپیونی

آموزش درست کردن موی پاپیونی

آموزش درست کردن موی پاپیونی

.

منبع : webgardha.com


تبلیغات