چرا موها و ابروها همزمان سفید نمی شوند؟

آکاایران: چرا موها و ابروها همزمان سفید نمی شوند؟

آکاایران: چرا ابرو ها دیرتر سفید می شوند؟ 

 

  اصلاچرا ابروها و موها سفید می شوند؟

 هرزگاهی سؤالی که درباره ابروها پرسیده می شود اینهکه چرا هم زمان با موهای سر سفید نمی شوند و علت خاکستری شدن موها چیست؟! موی سر ریشه های کوچک و نازکتری نسبت به موی ابروان دارد.

موهای سر با سرعت بیشتری می ریزند و درعین حال با طول و بلندی بیشتری هم رشد می کنند. در مقابل ابروها به دلیل میزان بیشتر کراتین ضخامت بیشتری دارند؛

به همین دلیل ممکن است فردی را ببینیم که از ناحیه سر کچل شده است، اما با این وجود ابروهایش نازک شده و  به طور کامل نریخته است.

به ندرت اتفاق می افتد که موهای سر و موهای ابرو به رنگ سفید و یا خاکستری یکسان دربیایند، و این به  رنگ ملانین متفاوت موجود در پوسته سر و ابرو باز می گردد.

بنا بر گزارش میهن تاز با افزایش سن میزان تولید ملانین در پیاز مو کمتر و کمتر می شود و این فرآیند در موهای سر و ابرو متفاوت است، و در ابروها با افزایش سن به طور تقریبی تغییر می کند.

برخی نیز آن را یک مسئله ژنتیکی دانسته و آن را به دو ژن Bcl2 و وBcl-w مرتبط می دانند. این دو ژن در تنظیم تولید سلول های رنگدانه که مسئولیت تولید ملانین در بدن را دارند نقش عمده ای ایفا می کنند.

شایان ذکر است که موی بینی زودتر از موی سر و صورت سفید میشود، اما موی ابرو دیرتر از همه آنها سفید می گردد.

.

منبع : mihantaz.com


تبلیغات