با شناخت فرم صورتتان مدل ابروی خود را انتخاب کنید.

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد با شناخت فرم صورتتان مدل ابروی خود را انتخاب کنید. ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته آموزش آرایش از سایت خانواده آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

با شناخت فرم صورتتان مدل ابروی خود را انتخاب کنید.
,آرایش ، آرایشگری ، لوازم آرایش ، لیست کانالهای تلگرام ، کانال تلگرام ، کانال تلگرام آرایشگری ، آگهی لوازم آرایش ، مرجع کامل لوازم بهداشتی آرایشی ,[categoriy]

آکاایران: با شناخت فرم صورتتان مدل ابروی خود را انتخاب کنید.

آکاایران: آیا میدانستید صورتتان به چه فرمی است ؟ صورت افراد ممکن است: گرد، دراز، چهارگوش، به شکل قلب، الماسی، بیضی و یا ترکیبی از اینها باشد. فرم صورتتان نه تنها فرم ابروئی را که به شما می آید معین می کند، بلکه باعث می شود درباره فرم مو و آرایشی که برازنده...

آیا میدانستید صورتتان به چه فرمی است ؟
صورت افراد ممکن است: گرد، دراز، چهارگوش، به شکل قلب، الماسی، بیضی و یا ترکیبی از اینها باشد.

,آرایش ، آرایشگری ، لوازم آرایش ، لیست کانالهای تلگرام ، کانال تلگرام ، کانال تلگرام آرایشگری ، آگهی لوازم آرایش ، مرجع کامل لوازم بهداشتی آرایشی ,[categoriy]

فرم صورتتان نه تنها فرم ابروئی را که به شما می آید معین می کند، بلکه باعث می شود درباره فرم مو و آرایشی که برازنده شماست تصمیم بگیرید.
هیچ کدام از فرم های صورت بر دیگری برتری ندارد. بلکه شناخت آن می تواند به شما کمک کند با انتخاب درست مدل مو و ابرو ظاهری بسیار دلنشین تر داشته باشید.
موهایتان را پشت سرتان جمع کنید سپس در آینه نگاه کنید. گرچه ممکن است فرم صورت شما با هیچ کدام از فرمهائی که گفته می شود مطابقت نداشته باشد ولی به یکی از آنها شبیه تر خواهد بود.
,آرایش ، آرایشگری ، لوازم آرایش ، لیست کانالهای تلگرام ، کانال تلگرام ، کانال تلگرام آرایشگری ، آگهی لوازم آرایش ، مرجع کامل لوازم بهداشتی آرایشی ,[categoriy]
صورت گرد :

- طول صورت تقریباً به اندازه عرض آن است.
- اگر پهنا و درازای صورت شما تقریباً یکی است و قسمت گونه ها از همه جا پهن تر است این فرم صورت احتمالاً گرد است.

 

,آرایش ، آرایشگری ، لوازم آرایش ، لیست کانالهای تلگرام ، کانال تلگرام ، کانال تلگرام آرایشگری ، آگهی لوازم آرایش ، مرجع کامل لوازم بهداشتی آرایشی ,[categoriy]
صورت دراز یا کشیده :
- عرض پیشانی، استخوان گونه و فک به یک اندازه است
- اگر اندازه پیشانی و استخوانهای گونه و قسمت آرواره تان تقریباً به یک پهناست، این فرم صورت احتمالاً دراز یا کشیده است.

 

,آرایش ، آرایشگری ، لوازم آرایش ، لیست کانالهای تلگرام ، کانال تلگرام ، کانال تلگرام آرایشگری ، آگهی لوازم آرایش ، مرجع کامل لوازم بهداشتی آرایشی ,[categoriy]
صورت چهارگوش :
- عرض پیشانی، استخوان گونه و فک تقریباً برابر است.
- اگر پیشانی گونه و خط آرواره تان تقریباً به یک اندازه هستند و آروارتان چهار گوش است، این فرم صورت احتمالاً مربع یا چهر گوش است.

 

,آرایش ، آرایشگری ، لوازم آرایش ، لیست کانالهای تلگرام ، کانال تلگرام ، کانال تلگرام آرایشگری ، آگهی لوازم آرایش ، مرجع کامل لوازم بهداشتی آرایشی ,[categoriy]
صورت قلبی شکل :
- قسمت چانه کوچک شده و به یک نقطه ختم می شود.
- اگر پیشانی شما از چانه تان پهن تر است و عرض گونه تان به اندازه پهنای پیشانی تان باشد و صورتتان به طرف چانه باریکتر می شود، این فرم صورت احتمالاً به فرم قلب است.

 

,آرایش ، آرایشگری ، لوازم آرایش ، لیست کانالهای تلگرام ، کانال تلگرام ، کانال تلگرام آرایشگری ، آگهی لوازم آرایش ، مرجع کامل لوازم بهداشتی آرایشی ,[categoriy]
صورت الماسی :
- به رایجی صورت های دیگر نیست.
- به مقدار زیادی زاویه دار است.
- پهن ترین نقطه صورت، شقیقه هاست.
- اگر چهره تان در قسمت استخوان های گونه یا شقیقه ها از همه جا پهن تر، و پیشانی تان کوتاه و باریک است و صورتتان به طرف چانه باریکتر می شود، چهره شما زاویه دار است، این فرم صورت احتمالاً خشتی است.

 

,آرایش ، آرایشگری ، لوازم آرایش ، لیست کانالهای تلگرام ، کانال تلگرام ، کانال تلگرام آرایشگری ، آگهی لوازم آرایش ، مرجع کامل لوازم بهداشتی آرایشی ,[categoriy]
صورت تخم مرغی یا بیضی :
- پیشانی از چانه پهن تر است.
- استخوان گونه برجسته است.
- صورت در قسمت چانه بصورت تخم مرغی باریک می شود.
- اگر پیشانی شما از چانه تان کمی پهن تر است و استخوان های گونه تان بر جسته اند و صورتتان یک بیضی باریک می شود، این فرم صورت احتمالاً بیضی است.

 

اگر هنوز مطمئن نیستید، امتحان ساده فرم صورت را انجام دهید.
الف - به وسیله یک خط کش درازای صورتتان را از تاج سر تا چانه اندازه بگیرید.(در این شکل اندازه بدست آمده 8 سانتی متر است) سپس این عدد را تقسیم بر سه نمائید.(8 تقسیم بر سه 2.67یا 2/3 2 می باشد)
ب- فاصله انتهای بینی تا انتهای چانه خود را اندازه بگیرید.(در این حالت 1/3 2 می باشد)

,آرایش ، آرایشگری ، لوازم آرایش ، لیست کانالهای تلگرام ، کانال تلگرام ، کانال تلگرام آرایشگری ، آگهی لوازم آرایش ، مرجع کامل لوازم بهداشتی آرایشی ,[categoriy]

اگر عدد بدست آمده قسمت الف بزرگتر از عدد بدست آمده قسمت ب باشد، فرم صورت شما احتمالاً کشیده ، دراز، یا چهار گوش است. اگر عدد بدست آمده قسمت الف کمتر از عدد بدست آمده قسمت ب باشد احتمالاً صورتتان گرد یا خشتی است.
اگر عدد بدست آمده الف و ب برابر باشد (و یا در یک حدود باشد)صورت شما به احتمال زیاد بیضی یا بشکل قلب است.اگر دارای چانه ای گرد هستید صورت شما بیضی است و اگر دارای چانه ای با نوک تیز هستید صورتتان احتمالاً به فرم قلب است.

.

منبع : arayeshgari.com

با شناخت فرم صورتتان مدل ابروی خود را انتخاب کنید. گردآوری توسط بخش آرایش، آموزش آرایش،مدل آرایش صورت، آرایش چشم،مدل ابرو، مدل ناخن سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات