کوپهای تابستانی شیک و جدید مخصوص موهای کوتاه شما!(تصویری) - آکا
اگرقصد دارید با فرا رسیدن یک تابستان گرم موهایتان را با جدیدترین هیرکاتهای سال کوتاه کنید با این تصاویر جدید کوتاهی با ما همراه شوید...

 
فرا رسیدن یک تابستان گرم فرصت بسیار خوبی است تا موهایی که به هر دلیلی موخوره  شده و یا به خاطر استفاده ی زیاد از رنگ و دکلره آسیب دیده و دمیج شده اند را کوتاه کنید تا با این کار به رشد موهای جدید و تازه و شادابی و طراوت آنها کمک کنید.
 در اینجا می توانید با دیدن تصاویری از جدیدترین هیرکاتهای سال مدل مورد علاقه ی خود را به آرایشگرتان پیشنهاد داده و موهایتان را کوتاه کنید :
 
 
 1- کوتاهیهای ریز و خورد تا پشت گردن :
 
 
کوپهای تابستانی شیک و جدید مخصوص موهای کوتاه شما!(تصویری) - آکا
 
 
 
کوپهای تابستانی شیک و جدید مخصوص موهای کوتاه شما!(تصویری) - آکا
 
 
 
 
کوپهای تابستانی شیک و جدید مخصوص موهای کوتاه شما!(تصویری) - آکا
 
 
 
کوپهای تابستانی شیک و جدید مخصوص موهای کوتاه شما!(تصویری) - آکا
 
 
 کوپهای تابستانی شیک و جدید مخصوص موهای کوتاه شما!(تصویری) - آکا
 
 
 
کوپهای تابستانی شیک و جدید مخصوص موهای کوتاه شما!(تصویری) - آکا
 
 
 2- لیرهای کوتاه تا زیر گردن :
که هم میشود با اتو صاف کرد و هم با سشوار از زیر یا رو براشینگ کرد .
 
 
کوپهای تابستانی شیک و جدید مخصوص موهای کوتاه شما!(تصویری) - آکا
 
 
 
کوپهای تابستانی شیک و جدید مخصوص موهای کوتاه شما!(تصویری) - آکا
 
 
 
کوپهای تابستانی شیک و جدید مخصوص موهای کوتاه شما!(تصویری) - آکا
 
 
 3- لیرهای تا روی شانه :
 که بهتر است شلوغ و یا با بابلیس درست شوند :
 
 
کوپهای تابستانی شیک و جدید مخصوص موهای کوتاه شما!(تصویری) - آکا
 
 
کوپهای تابستانی شیک و جدید مخصوص موهای کوتاه شما!(تصویری) - آکا
 
 seemorgh.com

 

کوپهای تابستانی شیک و جدید مخصوص موهای کوتاه شما!(تصویری) - آکامنبع : سیمرغ

تبلیغات