در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد مجموعه دیدنی از تصاویر آرامش بخش و جذاب همراه با متن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته نظافت و خانه تکانی از سایت خانه داری آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

آکاایران: مجموعه دیدنی از تصاویر آرامش بخش و جذاب همراه با متن

انواع  تصاویر آرامش بخش و جذاب همراه با متن

به گزارش آکاایران: همراه تصاویر آرامش بخش مقالات زیبایی در ضمینه  سلامت , سبک زندگی , روانشناسی و… قرار میدهیم

 

 

مجموعه دیدنی از تصاویر آرامش بخش و جذاب همراه با متن
مجموعه دیدنی از تصاویر آرامش بخش و جذاب همراه با متن -آکا

آکاایران: مجموعه دیدنی از تصاویر آرامش بخش و جذاب همراه با متن

 


زندگی زیباست
گاهی زندگی سخت است و گاهی ما سخت ترش می کنیم …
گاهی آرامش داریم، خودمون خرابش می کنیم …
گاهی خیلی چیزا رو داریم اما محو تماشای نداشته هامون میشیم …
گاهی حالمون خوبه اما با نگرانی فردا خرابش می کنیم …
گاهی میشه بخشید اما با انتقام ادامش می دیم …
گاهی باید انصراف داد اما با حماقت ادامه می دیم …
و گاهی … گاهی … گاهی …
تمام عمر اشتباه می کنیم و نمی دونیم یا نمی خوایم بدونیم …
کاش بیشتر مراقب خودمون، تصمیماتمون و گاهی …
گاهی های زندگیمون باشیم …

 

 

مجموعه دیدنی از تصاویر آرامش بخش و جذاب همراه با متن -آکا

 


اگر نمی توانی بلوطی بر فراز تپه ای باشی
بوته ای در دامنه ای باش
ولی بهترین بوته ای باش که در کناره راه می روید
 (( اگر نمی توانی درخت باشی ،بوته باش ))
اگر نمی توانی بوته ای باشی، علف کوچکی باش
و چشم انداز کنار شاه راهی را شادمانه تر کن
اگر نمی توانی نهنگ باشی، فقط یک ماهی کوچک باش
 -ولی بازیگوش ترین ماهی دریاچه !
همه ما را که ناخدا نمی کنند، ملوان هم می توان بود
در این دنیا برای همه ما کاری هست
کارهای بزرگ و کارهای کمی کوچکتر
و آنچه که وظیفه ماست ، چندان دور از دسترس نیست
اگرنمی توانی شاه راه باشی ، کوره راه باش
اگر نمی توانی خورشید باشی، ستاره باش
با بردن و باختن اندازه ات نمی گیرند
هر آنچه که هستی، بهترینش باش!

 

 
 

مجموعه دیدنی از تصاویر آرامش بخش و جذاب همراه با متن -آکا

 

 

سنجاق قفلی ها را دوست دارم 
از همان کودکی دوستشان داشتم 
نه اینکه حس نوستالژی باشند ها !  نه !
آنها بانی وصل اند اما خودشان بی وصل میمانند
خم میشوند ؛
 ولی خم به ابرو نمیآورند 
زنگ میزنند ؛ کج میشوند ولی خودشان زنگار به دلت نمیزنند ..
تیزند ؛یکرنگ ؛ ساده و بی آلایش..
کاش هیچ وقت سنجاق زندگی گم نشود، 
همان سنجاقی که تو را به این زندگی وصلت میکند،
حسی که درون هر آدمی زنده است،
شاید حسی قشنگ باشد از یک دوست 
یک همراهی ….
که به تو یاداوری کند امید و زندگی را  ،
شاید آدم هایی باشند که تو را همراهی کرده اند تا بدین جا برسی، 
شاید حسی قدیمی که هروقت زنده میشود سرشار از شور و شوق میشوی..
 آدم ها همه سنجاق هایی دارند که به زندگی وصلشان میکند، 
حالیشان میکند که به این زندگی چقدر وابسته اند.

 

 

مجموعه دیدنی از تصاویر آرامش بخش و جذاب همراه با متن -آکا

 

 

وقتی از «مایکل شوماخر»قهرمان هفت دوره از مسابقات اتومبیلرانی فرمول یک جهان
 رمز موفقیتش را پرسیدند او در جواب فقط یک جمله گفت:
«تنها رمز موفقیت من این است 
زمانی که دیگران ترمز می گیرند من گاز می دهم!»
مطالعه کن وقتی که دیگران خوابند .
تصمیم بگیر وقتی که دیگران در تردیداند.
خود را اماده کن وقتی که دیگران در خیال پردازیند.
شروع کن وقتی که دیگران در حال تعللند.
کار کن وقتی که دیگران در حال آرزو کردنند.
صرفه جویی کن وقتی که دیگران در حال تلف کردنند.
گوش کن وقتی که دیگران در حال صحبت کردنند.
لبخند بزن وقتی که دیگران خشمگینند .
پافشاری کن وقتی که دیگران در حال رها کردنند.
و به خاطر داشته باش که موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه پایان رسیدن !!
رمز موفقیت گاز دادن است!!

 

 

مجموعه دیدنی از تصاویر آرامش بخش و جذاب همراه با متن -آکا

 

 

زندگی نه ماندن است نه رسیدن
کفشهایم را میپوشم و در زندگی قدم میزنم
من زنده ام و زندگی ارزشِ رفتن دارد …
آن قدر می روم تا صدای پاشنه هایم
گوش ناامیدی را کر کند !
خوب میدانم که گاه کفشها،
پاهایم را میزند،
میفشرد و به درد میاورد
اما من همچنان خواهم رفت
زیرا زندگی ارزش لنگ لنگان رفتن را نیز دارد …
ماندن در کار نیست!
گذشته های دردناک را رها میکنم و به آینده نامعلوم،
نمی اندیشم!
ولی این را میدانم ،
آینده با گذشته یکسان نخواهد بود !  
 

 

مجموعه دیدنی از تصاویر آرامش بخش و جذاب همراه با متن -آکا

 


زندگی نه ماندن است نه رسیدن
زندگی به سادگی رفتن است
به همین راحتی ،

زندگی چقدر آسان است ..

 

مجموعه دیدنی از تصاویر آرامش بخش و جذاب همراه با متن -آکا

 

 

کارگردان دنیا خداست!

مهم نیست نقش ما ثروتمند است یا تنگدست…

سالم است یا بیمار …

مهم اینست که محبوبترین کارگردان عالم نقشی به ما داده!

نباید از سخت بودن نقش گله مند بود…

چرا که سخت بودن نقش: نشانه اعتماد کارگردان به شایستگی بازیگر هست …

امیدوارم خوش بدرخشیم !

 

 

مجموعه دیدنی از تصاویر آرامش بخش و جذاب همراه با متن -آکا

مجموعه ای از تصاویر آرامش بخش و جذاب 

مجموعه دیدنی از تصاویر آرامش بخش و جذاب همراه با متن -آکا

مجموعه ای از تصاویر آرامش بخش و جذاب 

مجموعه دیدنی از تصاویر آرامش بخش و جذاب همراه با متن -آکا

مجموعه ای از تصاویر آرامش بخش و جذاب 

مجموعه دیدنی از تصاویر آرامش بخش و جذاب همراه با متن -آکا

مجموعه ای از تصاویر آرامش بخش و جذاب 

مجموعه دیدنی از تصاویر آرامش بخش و جذاب همراه با متن -آکا

مجموعه ای از تصاویر آرامش بخش و جذاب 

مجموعه دیدنی از تصاویر آرامش بخش و جذاب همراه با متن -آکا

مجموعه ای از تصاویر آرامش بخش و جذاب 

مجموعه دیدنی از تصاویر آرامش بخش و جذاب همراه با متن -آکا

مجموعه ای از تصاویر آرامش بخش و جذاب 

مجموعه دیدنی از تصاویر آرامش بخش و جذاب همراه با متن -آکا

مجموعه ای از تصاویر آرامش بخش و جذاب 

مجموعه دیدنی از تصاویر آرامش بخش و جذاب همراه با متن -آکا

 

تصاویر آرامش بخش

.

منبع : rouzegar.com

مجموعه دیدنی از تصاویر آرامش بخش و جذاب همراه با متن گردآوری توسط بخش شستشو و نظافت و خانه تکانی و لکه گیری سایت آکاایران
تبلیغات