در این بخش از سایت آکاایران تصاویری از انواع انبر را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

به نقل از آکاایران: انبر وسیله ای برای گرفتن اشیایی است که آنها را به دلایلی نظیر داغ یا سرد بودن، بهداشت، حفظ اثر انگشت و... نمی توان با دست گرفت.این ابزار از دو اهرم که انتهای آنها به صورت قیچی وار به هم متصل می باشد تشکیل شده است.همچنین انبر را برای استفاده های فنی نظیر خم کردن اشیا استفاده می کنند که به آنها گازانبر می گویند.انبرها انواع مختلف دارند و حتی در آشپزخانه ها برای برداشتن یخ و یا شیرینی ها کاربرد دارند. با ما همراه شوید و این تصاویر از انواع انبر را مشاهده کنید.

انبر,انبردست,انبر قفلی

خرید انواع انبر

انبر,انبردست,انبر قفلی

انبر

انبر,انبردست,انبر قفلی

خرید انواع انبر

انبر,انبردست,انبر قفلی

انبر کلاغی

انبر,انبردست,انبر قفلی

انبر کلاغی

انبر,انبردست,انبر قفلی

انبر قفلی

انبر,انبردست,انبر قفلی

انبر

انبر,انبردست,انبر قفلی

انواع انبر

انبر,انبردست,انبر قفلی

انبردست

انبر,انبردست,انبر قفلی

انبر

انبر,انبردست,انبر قفلی

انبردست

انبر,انبردست,انبر قفلی

انبردست

انبر,انبردست,انبر قفلی

خرید انواع انبر

انبر,انبردست,انبر قفلی

انبر کلاغی

انبر,انبردست,انبر قفلی

انبر قفلی

انبر,انبردست,انبر قفلی

انبر

انبر,انبردست,انبر قفلی

خرید انواع انبر

انبر,انبردست,انبر قفلی

انواع انبر

انبر,انبردست,انبر قفلی

انبر

انبر,انبردست,انبر قفلی

خرید انواع انبر

گردآوری: بخش خانه داری آکاایران


انبر

انبر

در این بخش از سایت آکاایران تصاویری از انواع انبر را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد. به نقل از انبر وسیله ای برای گرفتن اشیایی است که آن
تبلیغات