داری

اگر می خواهید روکش مبل های گرانقیمت شما زود کثیف و چرک نشود, با صرف کمترین هزینه می توانید این کار را انجام دهید...


یکی از بهترین روشها برای حفاظت از پارچه های نو و گرانقیمت مبلی تهیه روکش و یا پیراهن مبل برای آنها است.یکی از ساده ترین انواع این روکشها تهیه پارچه هایی به ابعاد متناسب با تکیه گاه و نشیمن صندلی و اتصال آنها به مبلمان به وسیله بندهای پارچه ای است.برای قسمتهای پارچه ای مبلهای دسته دار نیز می توان به همین ترتیب با بریدن پارچه ای مستطیل شکل و بستن آن به دسته مبل روکش تهیه کرد.

برای تهیه روکش قسمت نشیمن مبل کافی است یک چهارگوش از پارچه بریده، سپس چهار گوشه آن را به عنوان جای پایه ها بریده و جدا کنید، با کمی دقت می توانید به راحتی مبلهای مدل استیل خود را به این روش روکش کنید، این روکشها نه تنها برای حفاظت از پارچه های نو و گرانقیمت کاربرد دارند، که برای پوشاندن پارچه های فرسوده و کهنه نیز راهکاری سریع و ارزان قیمت هستند.

پارچه‌های مبلی,پارچه‌های گرانقیمت مبلی, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='نگهداری از میوه ها، نگهداری میوه در خانه ' href='http://www.akairan.com/khanehdari/behdasht1/12385.html'>نگه داری</a></strong> پارچه‌های گرانقیمت مبلی,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='روکش پارچه ای برای مبل ' href='http://www.akairan.com/khanehdari/decor1/30275.html'>روکش مبل</a></strong> های گرانقیمت, کثیف شدن <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='روکش پارچه ای برای مبل ' href='http://www.akairan.com/khanehdari/decor1/30275.html'>روکش مبل</a></strong>, چرک شدن روکش مبل, حفاظت از پارچه های نو و گرانقیمت مبلی, تهیه روکش و یا <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='پیراهن مبل و صندلی ' href='http://www.akairan.com/kardasti-honar/khayati1/pyrhn-mbl-sndly-akhyrn.html'>پیراهن مبل</a></strong>, ساده ترین انواع این روکشها, آموزش <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='عکس مدل های جدید و شیک کاور مبل ۲۰۱۶ ' href='http://www.akairan.com/khanehdari/decor1/news2016422219791803.html'>کاور مبل</a></strong>, آموزش روکش مبل, پارچه های اهکاری سریع و ارزان قیمت, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اسرار خانه داری : فرش و نگهداری از آن و توضیحی در مورد یخ و یخچال ' href='http://www.akairan.com/khanehdari/khanedari1/news201742918574441225.html'>اسرار خانه داری</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='هنر در خانه' href='http://www.akairan.com/kardasti-honar/'>هنر در خانه</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='نکات خانه داری' href='http://www.akairan.com/khanehdari/khanedari1/'>نکات خانه داری</a></strong>, آنچه <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='سرگرمی خانم های خانه دار ' href='http://www.akairan.com/khanehdari/khanedari1/20141091905.html'>خانم های خانه دار</a></strong> باید بدانند, روکش مبل, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='عکس مدل های جدید و شیک کاور مبل ۲۰۱۶ ' href='http://www.akairan.com/khanehdari/decor1/news2016422219791803.html'>کاور مبل</a></strong>, سایت <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اسرار خانه داری : فرش و نگهداری از آن و توضیحی در مورد یخ و یخچال ' href='http://www.akairan.com/khanehdari/khanedari1/news201742918574441225.html'>اسرار خانه داری</a></strong>, سایت <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='نکات خانه داری' href='http://www.akairan.com/khanehdari/khanedari1/'>نکات خانه داری</a></strong>, آنچه نوعروسان باید بدانند, دانستنی های زندگی, <em>سبک زندگی</em>پارچه‌های مبلی,پارچه‌های گرانقیمت مبلی, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='نگهداری از میوه ها، نگهداری میوه در خانه ' href='http://www.akairan.com/khanehdari/behdasht1/12385.html'>نگه داری</a></strong> پارچه‌های گرانقیمت مبلی,روکش مبل های گرانقیمت, کثیف شدن روکش مبل, چرک شدن روکش مبل, حفاظت از پارچه های نو و گرانقیمت مبلی, تهیه روکش و یا <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='پیراهن مبل و صندلی ' href='http://www.akairan.com/kardasti-honar/khayati1/pyrhn-mbl-sndly-akhyrn.html'>پیراهن مبل</a></strong>, ساده ترین انواع این روکشها, آموزش <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='عکس مدل های جدید و شیک کاور مبل ۲۰۱۶ ' href='http://www.akairan.com/khanehdari/decor1/news2016422219791803.html'>کاور مبل</a></strong>, آموزش روکش مبل, پارچه های اهکاری سریع و ارزان قیمت, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اسرار خانه داری : فرش و نگهداری از آن و توضیحی در مورد یخ و یخچال ' href='http://www.akairan.com/khanehdari/khanedari1/news201742918574441225.html'>اسرار خانه داری</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='هنر در خانه' href='http://www.akairan.com/kardasti-honar/'>هنر در خانه</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='نکات خانه داری' href='http://www.akairan.com/khanehdari/khanedari1/'>نکات خانه داری</a></strong>, آنچه <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='سرگرمی خانم های خانه دار ' href='http://www.akairan.com/khanehdari/khanedari1/20141091905.html'>خانم های خانه دار</a></strong> باید بدانند, روکش مبل, کاور مبل, سایت اسرار <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='خانه داری' href='http://www.akairan.com/khanehdari/'>خانه داری</a></strong>, سایت نکات <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='خانه داری' href='http://www.akairan.com/khanehdari/'>خانه داری</a></strong>, آنچه نوعروسان باید بدانند, دانستنی های زندگی, <em>سبک زندگی</em>گردآوری خانه داری آکاایران

تبلیغات