سبز در تمام تابستان

سبز در تمام تابستان باغچه حیاط شما اولین چیزی است که هنگامی که کسی وارد خانه شما می شود توجهش به آن جلب می شود.

سبز در تمام تابستان - آکا

هر کاری هم که بکنید نمی توانید آن را از دید کسانی که به خانه شما می آید پنهان کنید و چاره ای جز این نیست که بدان برسید و سرو سامانی بدان بدهید. اینکه چمن های باغچه شما سبز و تازه به نظر برسند کار ساده ای است. در طول تابستان چمن ها را سبز نگهدارید. برای رشد و سالم و قوی نگاه داشتن چمن هایتان شما نیاز به ماده غذایی برای آنها دارید و این ماده غذایی چیزی نیست به جز کود. تعویض کود به چمن های شما این امکان را می دهد تا در شرایط جوی گوناگون و همچنین حشرات موذی مقاومت کند. همچنین این کار به رشد چمن های شما هم کمک می کند. عوض کردن کود چمنها باید چهار مرتبه در سال انجام شود. از فروردین ماه تا مهرماه. هر گاه کودشما سفت شد زمان عوض کردن آن فرا رسیده. برای این کار و متوجه شدن آن می توانید با راه رفتن روی کود و یا کردن چنگک به داخل آن متوجه شوید.
اگر کودپاشی و تعویض آن یک رمز برای سبز نگهداشتن چمنهاست، آب حیاتی ترین ماده است. قبل از اینکه شروع به آب دادن چمنهای باغچه تان بکنید، نکات زیر را مد نظر قرار دهید.
- چمن ها را باید در هفته آبیاری کرد. مقدار آبی که آنها در هفته نیاز دارند ۲‎/۵ سانتی متر است.
- زمان آبیاری چمن ها را صبح قرار دهید. قبل از اینکه هوا گرم شود. در طول روزآب بخار می شود و به هنگام شب چمن های شما مرطوب خواهد بود. آب دادن اضافی ممکن است باعث از بین رفتن گیاهان شما شود.
- زمانی چمن های خود را آبیاری کنید که باد حداقل باشد و گرمای خورشید هم همینطور.
بله متأسفانه باید از چمن زن هم استفاده کنید و چمن های خود را هر از چند گاهی هرس کنید. هرس کردن چمن ها باعث زیباترشدن آنها می شود. راههای زیر را برای کوتاه کردن چمنهایتان به کار بگیرید تا این بار متفاوت کار کرده باشید.
- هفته ای یک بار چمن زن را بردارید و چمن هایتان راکوتاه کنید. در بهار باید ۲ بار این کار را انجام دهید چون در فصل بهار رشد گیاهان سریعتر است.
- هیچ وقت بیش از یک سوم چمن ها را کوتاه نکنید.
- همیشه تیغ چمن زنتان را تازه نگه دارید تا همه چمن ها به یک اندازه و به یک شکل زده شوند. تیغ کند موجب می شود بعضی از چمن ها چیده نشود و یا از ریشه کنده شوند.
- هر هفته سعی کنید در جهت های مختلف چمن ها را اصلاح کنید. یک بار از راست به چپ، بار دیگر از چپ به راست. این کار باعث می شود از به هم چسبیدگی چمن ها جلوگیری شود.
چمن های سبز و تازه به جز جلوه ای خاص که به حیاط شما می دهد، موجب خنک شدن هوای آن قسمت در روزهای گرم تابستان می شود. همچنین جلوی حشرات موذی را گرفته و گرد و خاک را هم به خود جذب می کند.
پس سراغ باغچه خانه تان بروید و دستی به سرو گوش آن بکشید.

روزنامه ایران
ویرایش و تلخیص:آکاایران

گردآوری توسط بخش نکات خانه داری مفید سایت آکاایران
تبلیغات