پوشاندن سوراخ های دیوار

پوشاندن سوراخ های دیوار اگر تصمیم دارید قابی را به جای قابی دیگر که مدت ها روی دیوار آویزان بوده است قرار دهید نگران سوراخ ماندن جای قاب قبلی نباشید چرا که با به کار بردن این دو روش می توانید جای سوراخ های میخ را از بین ببرید.

پوشاندن سوراخ های دیوار - آکا

١) با حلقه یا مجموعه ای از گل های مصنوعی پارچه ای و با رنگ آمیزی هماهنگ با رنگ های موجود در تابلو و محیط، سوراخ موجود روی دیوار و بالای قاب جدید را بپوشانید.
٢) راحت ترین راه، تهیه ٢ یا ٣ تکه روبان پهن است. یکی از روبان ها را به شکل پاپیون درآورده و در محل سوراخ به میخ قبلی متصل کنید. روبان یا روبان های دیگر را از یک سو به این پاپیون متصل کنید و از سوی دیگر آن ها را با عبور از پشت تابلو به صورت عمودی یا اریب از پشت قاب آویزان کنید.

روزنامه خراسان
ویرایش و تلخیص:آکاایران


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

پر کردن جای میخ برروی دیوار , پر کردن جای میخ روی دیوار , پر کردن سوراخ دیوار , ترمیم سوراخ دیوار , جای میخ روی دیوار

گردآوری توسط بخش نکات خانه داری مفید سایت آکاایران
تبلیغات