کدبانو

کدبانو▪ روزی تو را ز مستی تشبیه به ماه کردم، لامپ ۱۰۰ هم نبودی من اشتباه کردم!

برای دیدن نور به خورشید نگاه کن، برای دیدن زیبایی به طبیعت نگاه کن، برای دیدن عشق به ماه نگاه کن و اگر هم خواستی هر سه را با هم ببینی به آینه نگاه کن، اما هیچوقت روتو زیاد نکن.
▪ هیچ گاه به خودت مغرور نشو...برگ ها همیشه وقتی می ریزند که فکر می کنند طلا شدند.
▪ بزرگترین آرزوی من اینه که کوچک ترین آرزوی تو باشم.
▪ دو خط موازی هرگز به هم نمی رسند مگر اینکه یکی از آنها برای رسیدن به دیگری بشکند.
▪ عشق مانند ساندویچی است که دو نفر خوردن آن را از دو طرف شروع می کنند، اما وقتی به هم می رسند که تمام شده است.
▪ تمام محبتت را به پای دوست بریز نه تمام اعتمادت را.
▪ زن ها یه تار مو را روی کت شوهرشون می بینن، اما یه تیر چراغ برق را هنگام رانندگی نمی بینند!
▪ اگر روزی به یادت گریه کردم، بدان آن روز پیازی رنده کردم.

روزنامه ابتکار
ویرایش و تلخیص:آکاایران