ویژگیهای گوشت قرمز

ویژگیهای گوشت قرمز۱) از نظر ظاهری گوشت قرمز باید دارای مشخصات زیر باشد :

ویژگیهای گوشت قرمز - آکا

رنگ گوشت باید رنگ طبیعی گوشت دام باشد و رنگ روشن طبیعی آن نباید تیره شده باشد تعییر رنگ قرمز به سبز ، قهوه ای و خاکستری و ایجاد یک لایه نزج و چسبناک علائم فساد گوشت است.
-سطح خارجی باید بدون رطوبت باشد .
- هیچگونه بوی غیرطبیعی مثل بوی ترشیدگی یا متعفن نباید حس گردد.
- گوشت باید سفت و قوام خاص خود را داشته باشد و نباید نرم نزج باشد .
-گوشت باید کاملا تمیز و عاری از خون مردگی ، ضربه . بیماری و ذرات خارجی قابل رویت باشد .-گوشت نباید خشک و حالت و چروکیده داشته باشد .
-چربی باید سفت و سفید یا متمایل به سفید و بدون هیچگونه بوی بدی باشد .
۲) گوشت قرمز منجمد علاوه بر خصوصیات بالا باید :
-فاقد آثار سوختگی ناشی از انجماد باشد .
-در داخل بسته بندی گوشت نباید خونابه یا آب منجمد شده وجود داشته باشد.
-هموطنان عزیز ضمن دقت در موارد ذکر شده از خرید گوشت فاقد مهر دامپزشکی پرهیز نموده و تخلفات احتمالی را به ادارات کل دامپزشکی استانها و شبکه های دامپزشکی شهرستان مبدا ء اطلاع دهند .

ایران مانیا
ویرایش و تلخیص:آکاایران

گردآوری توسط بخش نکات خانه داری مفید سایت آکاایران
تبلیغات