ادغام دو فضا در آپارتمان‌های کوچک

با توجه به مساحت کم خانه ها و آپارتمانهای امروزی، حتماً شما هم ضرورت وجودکمدها و انبارهایی با شرایط و طبقه بندیهای گوناگون، جهت گذاشتن وسایل مختلف راتأیید کرده وخودنیز در آرزوی همچون فضاهایی برای جای دادن لوازم و وسایل مصرفی و حتی اضافی به سر می برید.

ادغام دو فضا در آپارتمان‌های کوچک - آکا

بدین جهت، بسیاری از خانواده ها، برای رفع این قبیل نیازها، با خرید لوازم و وسایلی از قبیل کمد، متحمل هزینه های گزافی شده و با این کار نه تنها آن احتیاجات به طور کلی برآورده نمی شود، بلکه فضای بیشتری نیز توسط آن لوازم اشغال می گردد. از جمله راهکارهایی که پیشنهاد می کنم ادغام دوفضا به صورتی است که به هیچ یک لطمه ای وارد نشده و مشکلی از نظر نوع زندگی واستفاده از هریک از محیطها به وجود نیاید.نمونه ای از این ادغام را درتصویر ملاحظه می کنید، این فضا که پیش از این تنها به حمام خانه اختصاص داشته است، در قسمت پشتی اتاق خواب واقع بوده و تنها ورودی آن از طریق، اتاق خواب است. اینگونه نقشه ها در بسیاری از منازل دیده می شود ولی نکته ای که حائز اهمیت است، کاستن وسعت فضای مختص به حمام و تخصیص باقی مانده آن به کمدهای دیواری و قفسه بندیهای چندمنظوره است.برای این کار با ایجاد اختلاف سطح بین حمام وکف فضا، حمام در ارتفاع نیم متری بالاتر از سطح محیط قرار گرفته و وان بزرگی کف آن را تشکیل داده است. برای مجزا کردن این فضا و عدم نفوذ بخارات ناشی از حمام گرفتن، همانطو رکه امروزه نیز رایج است، از درهای شیشه ای استفاده شده که بر روی لبه سنگی کنار وان نصب شده است.همانگونه که در تصویر ملاحظه می کنید. فضای باقی مانده، همانند راهرویی است که کمدها و قفسه ها دیواره آن را تشکیل می دهند. شایان ذکر است که برای ایجاد چنین فضایی (انبار و کمد) در کنار محیط حمام، شرط اول وجود پنجره ای مستقیم روبه بیرون بوده که بدین طریق بخارات به راحتی خارج شوند، در غیر این صورت، قرار دادن هرگونه وسیله ای به پوسیدگی و آسیب دیدگی منجر می شود.در این تصویر، این کمدها با طبقه بندیهای متفاوت و متناسب با نوع کاربردشان به لوازم و وسایل خاصی اختصاص یافته اند، به عنوان مثال همانطور که مشاهده می کنید حتی برای کفشها نیز طبقه بندیهایی در نظر گرفته شده است، با توجه به اینکه وجود دستشویی در محیط حمام از جمله امکاناتی است که ضروری به نظر می رسد، در این فضا نیز برای آن مکانی مشخص شده وانتهای این راهرو با کابینت بندی و قرار دادن دستشویی به آن تعلق گرفته است.

روزنامه ایران
ویرایش و تلخیص:آکاایران

گردآوری توسط بخش نکات خانه داری مفید سایت آکاایران
تبلیغات