دستمال سفره های آراسته

دستمال سفره های آراسته دستمال سفره های تمیز و اتوکشیده که به شکل هایی زیبا تا شده اند، از بهترین زینت بخش های یک میز غذای آراسته هستند.

دستمال سفره های آراسته - آکا

 دستمال سفره را می توان به سادگی تا زد و به صورت یک مربع بزرگ در میان هر یک از بشقاب ها قرار داد و یا به اشکال مختلف از فرم های ساده گرفته تا اشکال و مدل های پیچیده که با مناسبت های گوناگون هماهنگ باشند، تزئین کرد. گذشته از روش های آراستن دستمال سفره های پارچه ای باید کاملاً تمیز و بدون لک باشند و خوب اتو شده باشند.
بهترین نوع دستمال سفره های پارچه ای برای تا زدن دستمال های ساده سفید و یا رنگی بدون طرح هستند. بعضی از دستمال سفره ها که دارای گلدوزی یا برودری دوزی کوچکی در یک گوشه هستند، بهتر است به شکلی تا زده شوند که گلدوزی در بالا و در برابر دید قرار گیرد. دستمال سفره های پارچه ای را می توان به صورت دالبر و یا به اشکال دیگر نیز لبه دوزی کرد. پارچه های نخی و لینن سنگین مناسب ترین نوع پارچه برای دوختن چنین دستمال هایی هستند. به ویژه زمانی که کمی آهار زده می شوند. ابعاد این دستمال ها نیز اغلب بین ۴۵ تا ۵۰ سانتی متر است. همچنین هنگام برش پارچه برای تهیه دستمال سفره باید توجه داشته باشید که دستمال را به موازات و در جهت تار و پود پارچه ببرید تا زود بر اثر شست وشو از فرم خارج نشود. پس از هر بار شستن دستمال ها نیز آنها را دوباره آهار بزنید و قبل از اینکه کاملاً خشک شوند، اتو بکشید.
در اینجا یک روش ساده برای تا زدن دستمال سفره به شکل پروانه ای را ملاحظه می کنید. یک دستمال سفره آهارخورده و مربع شکل را که خوب اتو شده است، روی سطح صافی قرار دهید. لبه بالا و پایین دستمال را به طرف خط وسط دستمال تا بزند، به طوری که در وسط دستمال به هم برسند. سپس یک بار دیگر لبه پایین دستمال را روی لبه بالای آن قرار دهید و به این ترتیب یک مستطیل باریک و بلند درست کنید. در حالی که یک دستتان را در وسط طول مستطیل قرار داده اید، از عرض سمت راست مستطیل آن را به طرف خط وسط طول آن یک تای دوبل بزنید، یک بار به طرف وسط دستمال و یک بار هم به طرف بیرون آن. همین کار را با ضلع سمت چپ دستمال نیز انجام دهید. حالا گوشه پایین سمت راست از بالاترین لایه دستمال را به طرف داخل تا بزنید و به همین ترتیب گوشه پایین سمت چپ دستمال را نیز تا کنید. به این ترتیب چهار باله لوله شده از دستمال به شکل بال های پروانه به نظر می رسند.

بیرتک
ویرایش و تلخیص:آکاایران

گردآوری توسط بخش نکات خانه داری مفید سایت آکاایران
تبلیغات